Novela zákona o místních poplatcích

1 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

16. 8. 2023

Prezident ČR podepsal dne 31. 7. 2023 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2024. Předmětná novelizace se dotýká zjm. správy místních poplatků. Ministerstvo vnitra za tímto účelem aktualizovalo metodické materiály týkající se obecně závazných vyhlášek obcí, kterými jsou stanovovány místní poplatky. Metodické materiály najdete mezi uvedenými zdroji.


Zdroje:
Sněmovní tisk č. 307
VeKLEP
Metodický materiál č. 28
Interaktivní vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí