Metodická podpora na stránkách MFČR

1 min

Martina Krylová, Bc.

29.08.2023

Ministerstvo financí České republiky dne 28. 8. 2023 na svých stránkách zveřejnilo Metodickou pomůcku pro správu správních poplatků, a to včetně přílohy, ve které jsou obsaženy vzory písemností pro využití v praxi.

 

Metodika je dle MF ČR určena především pro správce poplatku územních samosprávných celků a vysvětluje jednotlivá ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Součástí metodiky jsou také nejčastější dotazy týkající se správních poplatků a odpovědi na ně.

 

Zde uvádíme odkaz: https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/metodiky/2023/metodicka-pomucka-sprava-spravnich-poplatku-52779