Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.

1 min

Martina Krylová, Bc.

18.09.2023

Dne 12. 9. 2023 byl do elektronické knihovny Úřadu vlády vložen návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí.

Návrh posouvá termín předávání výkazu FIN 2-12 M do centrálního systému účetních informací státu za kalendářní rok z 10. 2. následujícího roku na 25. 2. následujícího roku. Důvodem je sjednocení termínů pro předávání tohoto výkazu a předávání účetní závěrky.

Materiál je ve stavu k připomínkování.

Předpokládaná účinnost je od 1. ledna 2024.