Metodická podpora na stránkách MFČR

1 min

Martina Krylová, Bc.

22. 11. 2023

Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejnilo:

  • 13. 11. 2023 Doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024,
  • 15. 11. 2023 Vyjádření MF k započtení pohledávky a dluhu ve vztahu k rozpočtu ÚSC.

 

Zde uvádíme odkazy:

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/legislativa-a-metodicka-podpora-uzemnich-rozpoctu/2023/doporuceni-pro-sestaveni-prijmove-strany-rozpoctu-53595

 

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/legislativa-a-metodicka-podpora-uzemnich-rozpoctu/2023/vyjadreni-mf-k-zapocteni-pohledavky-a-dluhu-ve-vzt-53612