Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.

1 min

Martina Krylová, Bc.

22. 11. 2023

Dne 21. 11. 2023 vyšel ve Sbírce zákonů předpis č. 333/2023 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

O této změně jsme již informovali na metodickém portále v době zveřejnění návrhu vyhlášky. Změna se týká posunu termínu předávání výkazu FIN 2-12 M do CSÚIS za kalendářní rok z 10. 2. na 25. 2. následujícího roku (sjednocení s datem předávání účetních závěrek) a dále dochází pouze k legislativně technické úpravě v poznámkách přílohy č. 4 vzoru NAR 1-12 OSS (úprava neaktuálního znění vyhlášky).

Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2024.

Zde uvádíme odkaz: https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/23-333.htm