Informace o změně XSD schématu u výkazu "Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí

1 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

19.12.2023 00:00:00

MFČR zveřejnilo na stránkách státní pokladny aktualizaci XSD schémat týkající se výkazu Přehled úvěrů a zápůjček a NFV. Hlavní změnou je přechod volného textu na výčtový typ ve sloupci Způsob ručení.

01 = Bez ručení

02 = Ručení rozpočtovými příjmy

03 = Ručení nemovitostí

04 = Ručení hmotným majetkem

10 = Jiné

 

Pro správné odeslání výkazu je důležité při vyplňování výkazu za rok 2023 použít dvoumístné číselné označení, které odpovídá určité kategorii typu ručení.

 

Výkaz se sestavujete jako podklad pro Státní závěrečný účet dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.

 

Odkaz na informaci o aktualizaci XSD

Balíček č. 52 – Publikace aktualizované verze balíčku XSD schémat (CSÚIS) + Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů - Verze č. 61 | 2023 | Ministerstvo financí ČR - Státní pokladna (statnipokladna.cz)

Úprava výkazů UCRGUBUV a XCRGUBUA-Přehled úvěrů, zápůjček a NFV  - úprava dle nového balíčku č. 52 XSD schémat CSÚIS. Úprava tisku posledního sloupce – Způsob ručení

Ginis Standard

Revize sestav:   

20UCRS139001C10.zip

20UCRS139001M07.zip

20UCRS152401C02.zip

20UCRS152401M02.zip

Verze databáze:

390EKO23

390XXX004x62

390XXX005x12

524XXX001x37

524XXX002x15

Samostatný skript bude vytvořen v případě potřeby.

 

Ginis Express

Verze výkazů:   

20231211-UCR-SES-2023.ZIP - výkazy a sestavy pro rok 2023

20231211-UCR-SES-2023-PRAHA.ZIP - výkazy a sestavy pro MHMP rok 2023

Verze programu GINIS Express UCR: 14.12.12