MFČR - Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, verze od 1.1.2024

Rozpočtová skladba

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

04.01.2024 00:00:00

Na stránkách MFČR byly zveřejněny pokyny k rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2024 včetně dokumentu s vyznačenými změnami. Tyto pokyny jsou přístupné ke stažení na tomto odkazu:

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/statni-rozpocet/legislativa-statniho-rozpoctu/2024/pokyn-k-postupu-podle-vyhlasky-mf-c-412-2021-sb-o-54293