Aktualizace pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě

1 min

Martina Krylová, Bc.

27.03.2024 00:00:00

Na stránkách MFČR byl 22. 3. 2024 zveřejněn aktualizovaný Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Nejedná se o podstatnou aktualizaci pokynu, pouze se mění odkaz na zákonnou úpravu u třech položek druhového třídění.

 

Citujeme: V návaznosti na přijetí nové zákonné úpravy (zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), která vstupuje do účinnosti ke dni 1. dubna 2024, byla v metodickém pokynu provedena úprava odkazu na tuto zákonnou úpravu ke stejnému datu. Změna se týká pouze druhového třídění, konkrétně položky 2321 (odst. 3), položky 2324 (odst. 1) a položky 3121 (odst. 2). Odkazuje se na zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla bez uvedení jeho konkrétního čísla, tj. bez nutnosti upravovat odkaz v případě budoucích novelizací.“

 

Zde uvádíme odkaz: https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/statni-rozpocet/legislativa-statniho-rozpoctu/2024/pokyn-k-postupu-podle-vyhlasky-mf-c-412-2021-sb-o-55347