Aktualizace pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě

1 min

Martina Krylová, Bc.

3. 7. 2024

Na stránkách MFČR byl 25. 6. 2024 zveřejněn aktualizovaný Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 1. 7. 2024). Dochází zde k úpravám v paragrafu 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě.

 

Staré znění:

Na tento paragraf zařazuje ministerstvo dopravy kompenzace dopravcům z dopadů slev cen nařízených státem.

Nové znění:

Na tento paragraf zařazuje Ministerstvo dopravy zejména kompenzace dopravcům z dopadů slev cen nařízených státem nebo dotace poskytované Státnímu fondu dopravní infrastruktury, které nelze blíže specifikovat na jiné konkrétní paragrafy.

 

Zde uvádíme odkaz:

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/statni-rozpocet/legislativa-statniho-rozpoctu/2024/pokyn-k-postupu-podle-vyhlasky-mf-c-412-2021-sb-o-56194