Nastavení elektronických výplatek v SQLPAM

Mzdy

Zdeňka Kuřáková

28. 4. 2021

Od verze SQLPAM1096 změněno umístnění menu Správa el. Pošty (nastavení účtu odesílatele el. výplat. pásek) - přemístěno do modulu ADM.

 

1. Modul ADM:

       Nastavení účtu odesílatele el. Výplatních pásek

 • Menu Ostatní/Správa/Účty elektronické pošty

      

  

          Ve formuláři Účty el. pošty je potřeba nastavit níže uvedené údaje.

  Potřebné informace získáte od správce sítě:

 

 • Odchozí pošta
 • Informace o serveru odchozí pošta
 • Vlastní identifikace = jméno, příjmení a emailová adresa mzdové účetní
 • Čísla portů serverů odchozí pošta

 

Příklad:

 

 

2. Modul ADM:

 Uživatel/Nastavení/ E-mail

 • Na uživateli je potřeba vybrat účet odchodí pošty, v případě potřeby nastavit server a heslo odchozí pošty

 

 

 

 

 

 

3. Modul PAM

karta osoby, záložka Osoba\Komunikace

 

 pro elektronické výplatky lze nastavit následující možnosti:

- odeslání emailem, zabezpečení: individuální heslo pracovníka

- odeslání emailem, zabezpečení: rodné číslo pracovníka

- odeslání emailem, bez zabezpečení

- uložení do osobního úložiště

     

 

 

     3.1. Odeslání výplatky emailem, zabezpečení přílohy (výplatky) individuálním heslem

      -     karta pracovníka, záložka Osoba/ záložka Komunikace:

      -     do pole E-mail je nutné nastavit emailovou adresu pracovníka

      -     je nutné zaškrtnou pole Odesílání emailem

      -  do pole Heslovat přílohu je nutné vybrat možnosti heslování

  • v ZIPu
  • v PDF
 • pole Uživatelské heslo zadat individuální heslo pracovníka

 

   3.2. Odeslání výplatky emailem, příloha bude chráněna rodným číslem pracovníka

      - není-li v poli „Uživatelské heslo“ zadáno heslo, příloha (výplatka) je chráněna rodným číslem osoby

 

 

 

     - pole Heslovat přílohu – položka neheslovat – znamená příloha (výplatka) není v emailu chráněna.

 

 

  3.3. Uložení do souboru

- výplatku lze uložit do vybraného úložiště v místní síti, při této variantě se předpokládá, že do úložiště je správcem sítě administrován pouze přístup vybraného pracovníka (zaměstnance)

 

 

      3.4. Generování el. výplatek:

- nejdříve je nutné provést zpracování výplat

- doporučujeme provést kontroly výpočtů (před odesláním výplatek)

- pro odesláním el. výplatek, je potřeba spustit funkci Elektronické výplatky

- tato funkce převede spočtené výplatky do souboru *.pdf

 

 

Výplatky *.pdf jsou po této akci uloženy do úložište:C:\SQLPAM\DOKUMENTY\eVYPLATKY

 

      3.5. Odeslání výplatek

 • Samotné odeslání výplatek se spustí v menu Souhrn/ Elektronické dokumenty
 • Objeví se nabídka elektronických dokumentů

 

 

 

 

 • výplatky, které nebudou mít nastaven způsob odeslání (není vyplněna emailová adresa, nebo není vybráno úložiště), se ve sloupci STAV objeví informace: Nelze odbavit
 • odeslání je spuštěno volbou Odbavit dokumenty
 • před samotným odesláním dokumentů se objeví formulář pro zadání textu zprávy emailu
 • pravým tlačítkem myši lze do předmětu zprávy vložit období odesílané výplatky
 • do pole Text zprávy lze buď vypsat text zprávy pro příjemce, nebo je možné tento text zprávy uložit jako šablonu, která se po výběru předplní do pole text zprávy.