Nastavení platebních terminálů

Lukáš Plhoň, Ing.

4. 2. 2022

V okně vyvolaném v menu Nastavení - Uživatelské nastavení je v levém stromu v položce Lokální parametry dostupné nastavení platebních terminálů.

 

Je možné nastavit až 3 platební terminály, které jsou označené čísly 1-3.

 

V okně pro nastavení terminálů je možno zobrazit stručnou nápovědu, kterí se vyvolává stiskem tlačítka s otazníkem. Zobrazí se stručný popis nastavení aktuálně vybraného protokolu.

·  IP adresa a port pro komunikaci s terminálem prostřednictvím lokální sítě ethernet se zapisuje ve formátu IP:port

·  COM Port pro komunikaci s terminálem prostřednictvím přímého propojení pomocí kabelu se zapisuje ve formátu: COM+číslo portu (např. COM1, COM2, COM8).

·  Číslo z terminálu lze zjistit přímo z terminálu nebo bývá i uvedeno na výpisu z terminálu - viz níže uvedený příklad. Toto číslo slouží mimojiné pro případ dokončení transakce při přerušeném spojení mezi terminálem a počítačem. Hodnotu je třeba vybrat z číselníku. Obsah tohoto číselníku se administruje v modulu ADE Administrace ekonomická - Subjekty - Kartová centra - Detail kartového centra - Detail obchodníka - Vazby - Platební terminály.

·  Kvůli pomocnému analytickému přehledu PAP byla doplněna do modulu ADE editace vazby mezi terminálem a bankovním účtem pro přijaté platby. Tato vazba se nastavuje v modulu ADE Administrace ekonomická - Subjekty - Kartová centra - Detail kartového centra - Detail obchodníka - Vazby - Platební terminály - Detail platebního terminálu - Vazby - Účty pro platby.

 

 

·  Dále je v okně umístěn vedle pole Číslo z term. přepínač Implic. k výběru implicitního terminálu pro modul POK, který bude využíván, jestliže nebude nastavením určeno explicitně ve spodní části okna v poli Nastavený terminál knihy.

·  Nastavení přepínače na hodnotu Nevybrán znamená, že v případě nastavení více terminálů se modul při platbě kartu dotáže na terminál, na kterém má platba proběhnout - viz obrázek.

 

 

·  Pokud nemá být při platbě kartou terminál vůbec použit, je potřeba nastavit přepínač na hodnotu Bez term. Pak se v případě platby kartou zobrazí okno pro offline zadání údajů o platbě kartou. Tyto údaje jsou zjistitelné z účtenky vytištěné terminálem. Toto nastavení se hodí v případě, že platba na terminálu skutečně proběhla, ale došlo k chybě při komunikaci mezi platebním terminálem modulem POK. Zadání údajů o platbě pak umožní dokončit korektní zpracování pokladního dokladu.

 

 

·  Terminály MONET umožňují používat v rámci platby kartou na jednom terminálu více bankovních účtů. Aby bylo u transakce zřejmé, se kterým vlastním bankovním účtem organizace v rámci aktuální pokladní knihy platební terminál souvisí, je třeba zadat v okně Vlastnosti pokladní knihy (menu Pokladna -> Nastavení), příslušné vazby. Platí, že v rámci jedné knihy může být na jeden ID terminálu navázán pouze jeden vlastní bankovní účet.

 

·  KB SmartPay

Platební terminály YOMANI (pultový) a YOXIMO (přenosný). Je třeba použít komunikační protokol firmy GPE, terminály ovšem zákazníkům dodává firma Sonet.

·  HYPERCOM

Na jednom PC lze provozovat dva anebo více terminálů. Z důvodu načítání INI souboru pro každý terminál zvlášť je nutné při zvolení této volby upravit název INI souboru.  INI soubor neponese defaultní název hcterm.ini ale hcterm[xxx].ini (xxx je ID terminálu).

·  Evo Payments International

Dodávají terminály klientům Raiffeisen bank a Monety. Používají ECR protokol firmy SONET (v POK označeno jako HYPERCOM).

·  Parametr „POK ŘP - Uzávěrka terminálu při uzávěrce“ řídí, zda při hlavní/dílčí uzávěrce proběhne také uzávěrka terminálu (řešení od GPE).