Oprava přeplatku či nedoplatku na dani

Mzdy

Zdeněk Molík, Ing.

15. 2. 2022

 

1. Příklad vzniku nedoplatku na dani z důvodu daňového zvýhodnění na dítě (§ 35c) -  zaměstnanci bylo uplatněno daňové zvýhodnění pouze ve formě slevy na dani

 

Zaměstnanec nenahlásil včas na mzdové účtárně ukončení daňového zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění na dítě mělo končit 28.2.2022. Zaměstnanec tuto změnu nahlásil na mzdové účtárně 15.4.2022.

 

a) uživatel ukončí odpočet na dítě – tento odpočet se ukončí k poslednímu dni uzavřeného období, v našem případě k 31.3.2022, nelze ukončit odpočet k 28.2.2022 – ukončení lze provést pouze k poslednímu dni uzavřeného období

 

 

 

b) uživatel provede opravu daně a pro správné zobrazení údajů na mzdovém listě je nutné provést zároveň i opravu některých dalších mzdových složek a to:

3600 - Záloha daně měsíční po slevě (1267 Kč)

3610 - Měsíční sleva na dani podle § 35 c ( -1267 Kč)

8630 - Měsíční daňové zvýhodnění (-1267 Kč)

 

c) uživatel provede opravu v ročních odpočtech

 

Ze seznamu měsíčních změn proveďte výběr mzdové složky 3600 – Záloha daně měsíční. V pravé části okna je zpřístupněn zadávací formulář, do kterého je nutné vyplnit veškeré údaje shodně jako pro odvod zálohové daně – ověřte si příjemce, VS, KS a SS podle administrace PAM – cizí účty – zálohová daň (tyto položky budou předvyplněny).

 

Částka – 1267 Kč v kladné hodnotě

Do pole „Do období“ vyplňte období, tj. měsíc a rok, ke kterému se váže oprava – v uvedeném případě bude uveden měsíc 3 a rok 2022. Pole „do období“ se vyplňuje i v níže uvedených případech, a to nejen u mzdové složky 3600, ale i u mzdové složky 3620.

 

Po vyplnění všech údajů uložíte měsíční změnu potvrzením tlačítka „Evidence“, popř. tlačítkem „OK“.

 

 

Ze seznamu měsíčních změn proveďte výběr mzdové složky 3610 – Měsíční sleva na dani podle §35 c, částku 1267,- Kč zadejte v záporné výši.

 

 

Ze seznamu měsíčních změn proveďte výběr mzdové složky 8630 – Měsíční daňové zvýhodnění, částku 1267,- Kč zadejte v záporné výši.

 

 

 

2. Příklad vzniku nedoplatku na dani z důvodu daňového zvýhodnění na dítě (§ 35c) - zaměstnanci bylo uplatněno daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani a daňového bonusu

 

Zaměstnanec nenahlásil včas na mzdové účtárně ukončení daňového zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění na dítě mělo končit 28.2.2022. Zaměstnanec tuto změnu nahlásil na mzdové účtárně 15.4.2022.

 

a) uživatel ukončí odpočet na dítě – tento odpočet se ukončí k poslednímu dni uzavřeného období, v našem případě k 31.3.2022, nelze ukončit odpočet k 28.2.2022 – ukončení lze provést pouze k poslednímu dni uzavřeného období

 

b) uživatel provede opravu daně a pro správné zobrazení údajů na mzdovém listě je nutné zároveň provést i opravu některých dalších mzdových složek.

Pokud by osoba uplatnila daňové zvýhodnění v měsíci březnu 2022 formou slevy na dani a daňového bonusu – např. sleva na dani by činila 250,- Kč a na daňovém bonusu by bylo v 3/2022 vyplaceno 1017,- Kč – zadání opravy by bylo následující:

3600 - Záloha daně měsíční po slevě (+250 Kč)

3610 - Měsíční sleva na dani podle § 35 c ( -250 Kč)

3620 – Měsíční daňový bonus (+1017 Kč)

8630 - Měsíční daňové zvýhodnění (-1267 Kč)

 

c) uživatel provede opravu v ročních odpočtech

 

 

Upozornění: pro mzdové složky 3600 a 3620 musí být zavedeny všechny údaje shodně jako pro zálohovou daň, tj. příjemce, způsob platby, bankovní účet, VS, KS, případně SS (tyto položky budou předvyplněny).

3. Příklad vzniku přeplatku na dani z důvodu daňového zvýhodnění na dítě (§ 35c) – zaměstnanci bude uplatněno daňové zvýhodnění pouze ve formě slevy na dani

 

Zaměstnanci se narodilo 31.3.2022 dítě a zaměstnanec na toto dítě uplatňuje daňové zvýhodnění. Vzhledem k tomu, že měsíc březen 2022 je již pod uzávěrkou, je nutné zaměstnanci provést opravu daně v měsíci dubnu 2022.

 

a) uživatel zavede daňové zvýhodnění na dítě s platností od 1.4.2022

 

b) uživatel provede opravu daně a pro správné zobrazení údajů na mzdovém listě je nutné provést zároveň i opravu některých dalších mzdových složek a to:

3600 - Záloha daně měsíční po slevě ( -1267 Kč)

3610 - Měsíční sleva na dani podle § 35 c (+1267 Kč)

8630 - Měsíční daňové zvýhodnění (+1267 Kč)

 

c) uživatel provede opravu v ročních odpočtech

 

 

 

4. Příklad vzniku přeplatku na dani z důvodu daňového zvýhodnění na dítě (§ 35c) – zaměstnanci bude uplatněno daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani a daňového bonusu

 

Zaměstnanci se narodilo 31.3.2022 dítě a zaměstnanec na toto dítě uplatňuje daňové zvýhodnění. Vzhledem k tomu, že měsíc březen 2022 je již pod uzávěrkou, je nutné zaměstnanci provést opravu daně v měsíci dubnu 2022.

 

a) uživatel zavede daňové zvýhodnění na dítě s platností od 1.4.2022

 

b) uživatel provede opravu daně a pro správné zobrazení údajů na mzdovém listě je nutné provést zároveň i opravu některých dalších mzdových složek.

Osoba by v měsíci březnu 2022 uplatnila daňové zvýhodnění formou slevy na dani a daňového bonusu – např. sleva na dani měla činit 250,- Kč a na daňovém bonusu mělo být v 3/2022 vyplaceno 1017,- Kč – zadání opravy by bylo následující:

3600 - Záloha daně měsíční po slevě ( -250 Kč)

3610 - Měsíční sleva na dani podle § 35 c (+250 Kč)

3620 – Měsíční daňový bonus (-1017 Kč)

8630 - Měsíční daňové zvýhodnění (+1267 Kč)

 

c) uživatel provede opravu v ročních odpočtech

 

 

 

5. Příklad vzniku nedoplatku na dani z důvodu neoprávněného uplatnění slevy na dani (§ 35ba)

 

Zaměstnanec nenahlásil včas na mzdové účtárně ukončení invalidity. Sleva na invaliditu prvního nebo druhého stupně měla být ukončena k 28.2.2022. Zaměstnanec tuto změnu nahlásil na mzdové účtárně 15.4.2022.

 

a) uživatel ukončí slevu na invaliditu prvního nebo druhého stupně – tento odpočet se ukončí k poslednímu dni uzavřeného období, v našem případě k 31.3.2022, nelze ukončit odpočet k 28.2.2022 – ukončení lze provést pouze k poslednímu dni uzavřeného období

 

b) uživatel provede opravu daně a pro správné zobrazení údajů na mzdovém listě je nutné provést zároveň i opravu některých dalších mzdových složek a to:

3600 – Záloha daně měsíční po slevě (+210 Kč)

3640 – Měsíční sleva na daní podle § 35ba (-210 Kč)

3650 – Záloha daně měsíční po slevě podle § 35ba (+210 Kč)

 

c) uživatel provede opravu v ročních odpočtech

 

 

 

6. Příklad vzniku přeplatku na dani z důvodu dodatečného zavedení slevy na dani (§ 35ba)

 

Zaměstnanec nahlásil na mzdové účtárně pobírání invalidního důchodu – invalidita prvního nebo druhého stupně. Uživatel neprovedla zavedení slevy od 1.3.2022, z tohoto důvodu je nutné zaměstnanci slevu uplatnit dodatečně a vzniklý přeplatek na dani vrátit.

 

a) uživatel zavede slevu na invaliditu prvního nebo druhého stupně s platností od 1.4.2022

 

b) uživatel provede opravu daně a pro správné zobrazení údajů na mzdovém listě je nutné zároveň provést i opravu některých dalších mzdových složek a to:

3600 – Záloha daně měsíční po slevě (-210 Kč)

3640 – Měsíční sleva na dani podle § 35ba (+210 Kč)

3650 – Záloha daně měsíční po slevě podle § 35 ba (-210 Kč)

 

c) uživatel provede opravu v ročních odpočtech

 

 

 

7. Příklad vzniku nedoplatku na dani z důvodu neoprávněného uplatnění slevy na poplatníka

 

Zaměstnanec měl do konce roku 2021 podepsané daňové prohlášení. Do 15.2.2022 však již daňové prohlášení na rok 2022 nepodepsal. Zaměstnanci v měsíci lednu 2022 již byla uplatněna sleva na poplatníka (2570 Kč). Zaměstnanec v měsíci únoru 2022 nepodepsal daňového prohlášení na rok 2022. 

V tomto případě bude oprava odlišná oproti příkladu č. 5 a to z důvodu, že zaměstnanec nemá podepsané daňové prohlášení a v tomto případě se neeviduje výše daně po slevě podle § 35ba, tj. v 2/2022. V tomto případě doporučujeme provést opravu výše měsíční slevy, tj. opravu mzdové složky 3640 ve výši poskytnuté slevy – v uvedeném případě uvést zápornou výši na mzdovou složku 3640 ve výši 2570,- Kč a na mzdovou složku 3650 uvést v záporné hodnotě částku, která byla na této mzdové složce uložena v měsíci lednu 2022.  Pokud není uvedena částka na složce 3650, nebude prováděna ani oprava výše měsíční slevy, tj. oprava mzdové složky 3640.

 

 

d) uživatel ukončí k poslednímu dni uzavřeného období, v našem případě ke dni 31.1.2022 slevu na poplatníka

 

e) uživatel provede opravu poskytnuté slevy na poplatníka v ročních odpočtech

 

f) uživatel ukončí způsob zdanění „Měsíční záloha daně (je podepsáno DP)“ k poslednímu dni uzavřeného období, v našem případě k 31.1.2022

 

g) uživatel zavede nový způsob zdanění „Daň vybíraná srážkou (není podepsáno DP)“ od prvého dne otevřeného období, v našem případě od 1.2.2022

 

h) uživatel provede v měsíci 2/2022 opravu daně (pokud došlo k uplatnění celé slevy na poplatníka v měsíci lednu 2022)

3600 – Záloha daně měsíční po slevě (+2570 Kč) - do pole "Do období" uvede informaci o měsíci a roku, ke kterému se oprava váže - v našem případě 1/2022

 

i) uživatel provede v měsíci 2/2022 opravu pomocných mzdových složek pro daň

3640 – Měsíční sleva na dani podle § 35ba (-2570 Kč)

3650 – Záloha daně měsíční po slevě podle § 35ba (zápornou výši částky, která je uložena na této mzdové složce v měsíci lednu 2022)

 

 

8. Příklad vzniku přeplatku na dani z důvodu chybného nastavení způsobu zdanění a neuplatnění slevy na poplatníka

 

Zaměstnanec nastoupil do PPV dne 16.3.2022, daňové prohlášení však podepsal až dne 10.4.2022 a uživatel již nemohl zaměstnanci upravit způsob zdanění a provést zavedení slevy na poplatníka, protože měsíc březen 2022 již byl zpracován. Z tohoto důvodu je nutné provést opravu daně za měsíc březen 2022 až v měsíci dubnu 2022. 

 

a) uživatel ukončí způsob zdanění „Daň vybíraná srážkou (není podepsáno DP)“ k poslednímu dni uzavřeného období, v našem případě k 31.3.2022

 

b) uživatel zavede nový způsob zdanění „Měsíční záloha daně (je podepsáno DP)“ od prvého dne otevřeného období, v našem případě od 1.4.2022

 

c) uživatel zavede do prvního otevřeného období, v našem případě ke dni 1.4.2022 slevu na poplatníka

 

d) uživatel provede opravu v poskytnuté slevě na poplatníka v ročních odpočtech

 

e) uživatel provede v měsíci 4/2022 opravu daně

3600 – Záloha daně měsíční po slevě (-2570 Kč)

3640 – Měsíční sleva na dani podle § 35ba (+2570 Kč)

3650 – Záloha daně měsíční po slevě podle § 35 ba (-2570 Kč)

 

Upozornění: slevy na dani mohou být uplatněny pouze do výše vypočtené daně, při dodatečných opravách tedy nemusí být uplatněna celá výše slevy.

 

 

Použití mzdových složek 3700, 3702, 3800 a 3802

 

Uvedený popis je pro opravy, které jsou prováděny v roce 2022 za předchozí rok, roky a opravy RZD za rok 2020, které jsou provedeny až v roce 2022 – při použití těchto mzdových složek je tedy nutné použít mzdové složky s ohledem na období, za které se provádí oprava. Při použití níže uvedených mzdových složek se rovněž plní i pole „Do období“, ve kterém je informace o období, ke kterému se vztahuje oprava.

 

3700 – Dodanění za předchozí zdaňovací období – na mzdovou složku se zadává oprava zálohy na daň za rok 2021, která je provedena v roce 2022 a to nejpozději do měsíce března 2022.

3702 – Dodanění – bonus za předchozí zdaňovací období - na mzdovou složku se zadává oprava daňového bonusu za rok 2021, která je provedena v roce 2022 a to nejpozději do měsíce března 2022.

 

3800 – Dodanění z minulých let, neplatit OS – na mzdovou složku se zadává oprava daně po 31.3. za předchozí rok/roky a oprava RZD po 28.2.2022 za rok 2020, popř. předchozí roky

3802 – Dodanění – bonus z minulých let, neplatit OS - na mzdovou složku se zadává oprava daňového bonusu po 31.3. za předchozí rok/roky a oprava RZD po 28.2.2022 za rok 2020, popř. za předchozí roky