Úpravy dat v počátečních stavech PAP roku 2022 v souvislosti se změnami v metodice MF ČR dle metodiky Gordic

PAP

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

1. 4. 2022

Novelou č.  341/2021 Sb. se ve vyhlášce č. 383/2009 mění příloha č .2a závazný vzor Pomocného analytického přehledu, z níž vyplývají některé změny a transformace, které musí být realizovány v okamžiku „otevření účetních knih“.

V části I Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných analytikách rozvahových účtů (Příloha č. 2a) dochází s účinností od 1.1.2022 ke zrušení analytického členění u některých vybraných účtů 032, 036, 042, 162, 345, 346, 347, 349, 373, 374, 388, 389, 471 a 472 a dále budou vykazovány buď na úrovni syntetického účtu, nebo v jiné analytice dle obsahové náplně. V této souvislosti dochází v rámci účetní závěrky ve fázi „otevření účetních knih“ k transformaci analytického členění ve slově ODPA dle přehledu.

U účtu 032 - Kulturní předměty se ruší analytiky „000001“, „000002“, „000009“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 032 000001 1111 -> na analytiku 797 032 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 032 000002 1111 -> na analytiku 797 032 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 032 000009 1111 -> na analytiku 797 032 000000 1111 

 

U účtu 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji se ruší analytiky „003201“, „003202“, „003209“ a jejich stav se převede na analytiku „003200“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 036 003201 1111 -> na analytiku 797 036 003200 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 036 003202 1111 -> na analytiku 797 036 003200 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 036 003209 1111 -> na analytiku 797 036 003200 1111 

 

U účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se ruší analytiky „003201“, „003209“ a jejich stav se převede na analytiku „003200“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 042 003201 1111 -> na analytiku 797 042 003200 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 042 003209 1111 -> na analytiku 797 042 003200 1111 

 

U účtu 162 - Opravné položky ke kulturním předmětům se ruší analytiky „003201“, „003209“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 162 003201 1111 -> na analytiku 797 162 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 162 003209 1111 -> na analytiku 797 162 000000 1111 

U účtu 168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku se ruší analytiky „003201“, „003209“ a jejich stav se převede na analytiku „003200“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 168 003201 1111 -> na analytiku 797 168 003200 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 168 003209 1111 -> na analytiku 797 168 003200 1111 

 

U účtu 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce se ruší analytiky „000003“, „000004“ a jejich stav se převede na analytiku „000009“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 345 000003 1111 -> na analytiku 797 345 000009 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 345 000004 1111 -> na analytiku 797 345 000009 1111 

 

U účtu 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi se ruší analytiky „000003“, „000004“,  „000009“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 346 000003 1111 -> na analytiku 797 346 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 346 000004 1111 -> na analytiku 797 346 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 346 000009 1111 -> na analytiku 797 346 000000 1111 

 

U účtu 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím se ruší analytiky „000003“, „000004“, „000009“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 347 000003 1111 -> na analytiku 797 347 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 347 000004 1111 -> na analytiku 797 347 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 347 000009 1111 -> na analytiku 797 347 000000 1111 

 

U účtu 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím se ruší analytiky „000003“, „000004“, „000009“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 349 000003 1111 -> na analytiku 797 349 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 349 000004 1111 -> na analytiku 797 349 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 349 000009 1111 -> na analytiku 797 349 000000 1111 

 

U účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery se ruší analytiky „000001“, „000002“, „000003“, „000004“, „000005“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 373 000001 1111 -> na analytiku 797 373 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 373 000002 1111 -> na analytiku 797 373 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 373 000003 1111 -> na analytiku 797 373 000000 1111  

- Převede stav analytiky účtu 797 373 000004 1111 -> na analytiku 797 373 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 373 000005 1111 -> na analytiku 797 373 000000 1111 

 

U účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery se ruší analytiky „000001“, „000002“, „000003“, „000004“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 374 000001 1111 -> na analytiku 797 374 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 374 000002 1111 -> na analytiku 797 374 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 374 000003 1111 -> na analytiku 797 374 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 374 000004 1111 -> na analytiku 797 374 000000 1111 

 

U účtu 388 - Dohadné účty aktivní se ruší analytiky „000001“, „000003“, „000004“, „000009“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 388 000001 1111 -> na analytiku 797 388 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 388 000003 1111 -> na analytiku 797 388 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 388 000004 1111 -> na analytiku 797 388 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 388 000009 1111 -> na analytiku 797 388 000000 1111 

 

U účtu 389 - Dohadné účty pasivní se ruší analytiky „000001“, „000003“ , „000004“, „000009“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 389 000001 1111 -> na analytiku 797 389 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 389 000003 1111 -> na analytiku 797 389 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 389 000004 1111 -> na analytiku 797 389 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 389 000009 1111 -> na analytiku 797 389 000000 1111  

 

U účtu 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery se ruší analytiky „000001“, „000002“, „000003“, „000004“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 471 000001 1111 -> na analytiku 797 471 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 471 000002 1111 -> na analytiku 797 471 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 471 000003 1111 -> na analytiku 797 471 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 471 000004 1111 -> na analytiku 797 471 000000 1111 

 

U účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se ruší analytiky „000001“, „000002“, „000003“, „000004“ a jejich stav se převede na analytiku „000000“. Algoritmus závěrky:

- Převede stav analytiky účtu 797 472 000001 1111 -> na analytiku 797 472 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 472 000002 1111 -> na analytiku 797 472 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 472 000003 1111 -> na analytiku 797 472 000000 1111 

- Převede stav analytiky účtu 797 472 000004 1111 -> na analytiku 797 472 000000 1111