Základní instalace modulů GINIS PAM/PER

Pavel Švehla, Ing.

11. 5. 2022

Úvod

Dokument popisuje postup jak optimálně nastavit databázi Ginis se submodelem PAM před prvním zadáváním uživatelských dat do databáze.

Postup

1. Příprava databáze a aktualizace modulů

a) Aktivace submodelů PES a PAM.

b) Spuštění nejaktuálnějšího balíku GDZ na povýšení databáze.

c) Načtení posledních verzí modulů, sestav, atd.

ADM -> Subjekty -> Programové fáze -> Načtení distribučních sad do databáze nebo Hromadné načtení distribučních sad do databáze (modul, sestavy, help, dokumentace) -> Ostatní verze modulu zakázat (zaškrtnout) -> Kontrolovat -> Uložit do DB

2. Nastavení DB parametrů (ADM)

Je třeba nastavit nebo překontrolovat doporučené hodnoty DB parametrů. Seznam DB parametrů je uveden v příloze č. 1.

3. Administrace modulu PAM

  Administrace modulem ADE

U každé administrované položky uvedené níže je potřeba na záložce Aktivita nastavit aktivitu a interval platnosti, pokud je v administraci evidovaný. Striktně doporučujeme všude v administraci dávat platnost od 1.1.1900 do 31.12.2999. Pokud to nejde tak od 1.1.1950 do 31.12.2099. Nejsou potom problémy s hledáním vazeb administrace podle data platnosti.

a) Vytvořit knihu dokladů pro PAM.

ADE -> Subjekty -> Agendy -> PAM -> Knihy -> Vytvořit nový záznam

 

 

b) Povolit vazbu knihy na funkci PAM.

ADE -> Detail knihy PAM -> Vazby -> Povolení knihy pro funkce -> Vytvoření nového záznamu

 

 

 

c) Vytvořit řadu agendových čísel pro PAM.

ADE -> Subjekty -> Agendy -> PAM -> Řady agendových čísel -> Vytvoření nového záznamu

 

 

d) Přiřadit agendová čísla k účetním střediskům.

ADE -> Detail řady agendových čísel -> Vazby -> Přiřazení k účetním střediskům -> Vytvoření nového záznamu

 

 

e) Administrace pracoviště.

ADE -> Subjekty -> Agendy -> PAM -> Pracoviště -> Vytvoření nového záznamu

 

 

f) Vytvořit vazbu na nákladová střediska.

 

 

g) Povolit prohlížet záznamy pro pracoviště zpracovávaná funkcí - prohlížet.

ADM -> Parametry -> Parametry pro globální úroveň -> Seznam -> ADM – ŘP Pracoviště zpracovávaná funkcí – prohlížet