UCR – Pořízení zápisů prostřednictvím importu z excelu

GINIS Express SQL UCR

Zdeněk Tišl, Ing.

9. 11. 2023