UCR - Klávesy numerické klávesnice při pořizování účetních dokladů

Ludmila Matějková, Ing.

7. 2. 2024