Základní principy k účtování o úvěrech

Účetnictví Účetní výkazy

Zdeněk Tišl, Ing.

13. 1. 2019

K občasným dotazům na účtování úvěrů opakujeme základní principy metodiky účtování o úvěrech.
Rozeznáváme dvě formy čerpání úvěru: 
1. přímé čerpání z úvěrového účtu
smlouva s bankou umožňuje po založení úvěrového účtu hradit veškeré faktury přímo z úvěrového účtu (pod kontrolou banky)

 •     podle metodiky se u účtů 281(451) účtuje o skutečnosti na AÚ 02XX, 04XX, 06XX a 08XX s rozpočtovou skladbou
 •     podle metodiky se u účtů 281(451) pořizuje rozpočet tř. 8 na ZBÚ (231) s analytikami pro rozpočtového reprezentanta nebo konkrétní analytiky k ZBÚ
 •     podle metodiky se doporučuje pořizovat rozpočet pro výdaje z úvěru na účtech 281(451) na položkách tř. 5 a 6

2. čerpání úvěru s převodem na ZBÚ
smlouva s bankou umožní převedení celé částky nebo dílčí částky na ZBÚ příjemce úvěru, pak následuje hrazení výdajů přímo ze ZBÚ

 •     podle metodiky se u účtů 281(451) účtuje o skutečnosti na AÚ 01XX, 03XX, 05XX, 07XX a 09XX bez rozpočtové skladby
 •     podle metodiky se u účtů 281(451) pořizuje rozpočet položek tř. 8 na ZBÚ (231) s analytikami pro rozpočtového reprezentanta nebo konkrétní analytiky k ZBÚ
 •     podle metodiky se pořizuje rozpočet výdajů z úvěru na ZBÚ (231) s analytikami pro rozpočtového reprezentanta nebo konkrétní analytiky k ZBÚ (na položkách tř. 5 a 6)

Čerpání úvěru a splátky úvěru se promítají do rozpočtu i skutečnosti v části III. Financování výkazu FIN 2-12M prostřednictvím položek tř. 8 
    8XX3 – čerpání úvěru
    8XX4 – splátky úvěru

Promítnutí v rozpočtu

 • rozpočet pro položky tř. 8 se pořizují na ZBÚ, buď jako AÚ 0000 – rozpočtový reprezentant nebo na konkrétním AÚ používaném pro rozpočet
 • zásadou pro vyrovnaný rozpočet je, že položky 8XX3 „pokrývají“ výdajové položky tř. 5 a 6 v daném období čerpané z úvěru přímo nebo převodem na BÚ

Promítnutí ve skutečnosti

 • při úvěru čerpaném převodem na ZBÚ se při přijetí na ZBÚ použije položka 8XX3 a skutečné čerpání výdajů se uskutečňuje jako výdaj ze ZBÚ
 • při úvěru přímo čerpaném se účtuje o výdajích na účtech 281 (451) a z obratu položek třídy 5 a 6 se vypočítává hodnota pro položky 8XX3 a do výkazu FIN 2-12M „dosazuje“ do části III.
 • položky 8XX4 (splátky úvěru) se účtují jako výdaj ze ZBÚ a na úvěrových účtech se účtuje přijetí prostředků bez rozpočtové skladby, bez ohledu na to, zda jde o přímo čerpaný úvěr nebo převáděný na BÚ