Stanovisko ke zpracování Kontrolního hlášení k DPH

DPH

Zdeněk Tišl, Ing.

11. 9. 2019

Upřesňující informace ke kontrolnímu hlášení. 

 

Jednodušší je situace měsíčního plátce DPH. Odevzdává Přiznání k DPH i Kontrolní hlášení (KH) za příslušné období ke stejnému datu. Používá tedy v případě dodatečného Přiznání k DPH i v případě následného Kontrolního hlášení vždy stejný interval ZJ=3xx.

 

Poněkud složitější je situace u čtvrtletního plátce DPH. Musí dodržovat odlišný způsob použití intervalu ZJ pro odevzdání následného Kontrolního hlášení uvnitř čtvrtletí a po uzavření čtvrtletí. Dokud není odevzdáno Přiznání k DPH za příslušné čtvrtletí, používá pro řádná KH i jejich opravy ZJ=2xx. Po odevzdání Přiznání k DPH za příslušné čtvrtletí musí pro následné KH za měsíce uvnitř čtvrtletí použít interval ZJ=3xx.

 

Rozdíly mezi Přiznáním k DPH a KH u čtvrtletního plátce uvádíme v následující tabulce:

Přiznání k DPH

Kontrolní hlášení DPH

Zdaňovací

období

termín pro opravné/řádné přiznání

ZJ

termín pro dodatečné přiznání

ZJ

Období předložení KH

termín pro

opravné/řádné

přiznání

ZJ

termín pro následné KH

ZJ

I. čtvrtletí

x

 

x

 

leden

25. den února

2xx

po 25. dni února

až do odevzdání přiznání k DPH za I. čtvrtletí

2xx

x

 

x

 

únor

25. den března

2xx

po 25. dni března

až do odevzdání přiznání k DPH za I. čtvrtletí

2xx

25. den dubna

2xx

za I. čtvrtletí

kdykoliv

po 25. dni v dubnu

3xx

březen

25. den dubna

2xx

po 25. dni dubna

3xx

II. čtvrtletí

x

 

x

 

duben

25. den května

2xx

po 25. dni května

až do odevzdání přiznání k DPH za II. čtvrtletí

2xx

x

 

x

 

květen

25. den června

2xx

po 25. dni června

až do odevzdání přiznání k DPH za II. čtvrtletí

2xx

25. den

července

2xx

za I. i II. čtvrtletí kdykoliv

po 25. dni v červenci

3xx

červen

25. den července

2xx

po 25. dni července

3xx

Poznámka:

Uvedená tabulka uvádí kombinaci lhůt k odevzdání Přiznání k DPH a odevzdání Kontrolního hlášení u čtvrtletního plátce DPH.

Důležité je sdělení, že v průběhu čtvrtletí (před odevzdáním řádného Přiznání k DPH) se pro řádné i následné KH použijí ZJ=2xx. Záznamové jednotky intervalu 3xx se pro následné KH a dodatečné Přiznání k DPH použijí vždy až po odevzdání řádného přiznání za dané čtvrtletí. Rozhoduje tedy podání řádného Přiznání k DPH.

Další důležité informace k opravám:

  • Opravy pro následné Kontrolní hlášení DPH nemusí vždy vyžadovat odevzdání dodatečného Přiznání k DPH a opačně.
  • Pokud jde o opravy, které se vztahují k obsahu plnění (hodnot základu a daně nebo pouze daně) je součástí oprav i „přeúčtování“ příslušných hodnot ZJ a částek v účetnictví.
  • Pokud jde o opravy týkající se informací, které nemají vliv na výši základu nebo daně, ani na použitou ZJ, jde o opravu pouze textových informací k původnímu daňovému dokladu. Pro tento účel je nutné použít „uměle“ vytvořený daňový doklad s uvedením účtu 734 0099 a hodnotami MD 1,00 a DAL 1 s vazbou na původní doklad. V textovém popisu se pak opraví příslušná hodnota např.: změna v chybně uvedeném ECDD (evidenčním čísle daňového dokladu), změna chybně uvedeného DIČ partnera, změna rozpisu kódů v případě přenesené daňové povinnosti, atp….
  • Doporučujeme pečlivě prostudovat příklady oprav v metodice DPH, které prezentují většinu možných oprav.