Investiční transfer a zařazení majetku do užívání

Transfery Odpisy Majetek

Zdeněk Tišl, Ing.

25. 9. 2019

Na stránkách Ministerstva financí (MF) byla zveřejněna reakce č. 4/2019 k českému účetnímu standardu 703. Jedná se o problematiku, kdy zařazení majetku do užívání předchází účtování o investičním transferu, ze kterého má být majetek zcela nebo částečně pořízen. Po určitou dobu tak může docházet k situaci, kdy je majetek odpisován, ovšem nedochází k časovému rozlišení transferu v souvislosti s odpisy. Dle stanoviska MF je toto přípustná situace a „po dobu, po kterou byl majetek užíván a odepisován, až do okamžiku předpisu pohledávky z titulu přijatého investičního transferu se neprovede „zpětně“ časové rozlišení investičního transferu“