Změna rozpočtové skladby pro rok 2020 v důsledku novely zákona o místních poplatcích

Rozpočtová skladba

Zdeněk Tišl, Ing.

1. 1. 2020

Zákon č. 278/2019 Sb., kterým byl novelizován zákon o místních poplatcích, zrušil dva poplatky, dosud zařazené na položkách rozpočtové skladby

1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (platnost do konce roku 2019)

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity (platnost do konce roku 2019)

a nahradil je jedním novým.

1342 - Poplatek z pobytu – na tuto položku se s platností od roku 2020 zařazují příjmy z poplatku z pobytu podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 278/2019 Sb.

 

Zrušené poplatky, které budou ještě nějakou dobu dobíhat, již není od 1. ledna 2020 možné na tyto dvě položky 1342 a 1345 účtovat.

Pro příjmy ze zrušených poplatků je určena položka 1349 - Zrušené místní poplatky, na kterou nyní budou tyto dva poplatky patřit.

Náplň položky 1349 byla z tohoto důvodu doplněna novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 323/2019 Sb.