Použití platebních karet u organizačních složek státu

Rozpočet

Zdeněk Tišl, Ing.

26. 3. 2020

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je použití platebních karet omezeno pouze na nezbytně nutné případy spojené hlavně se služebními cestami. Rozhodně by se platební karty neměly stát standardním platebním prostředkem. Viz § 45, odst. 7 : "Organizační složky státu mohou po předchozím souhlasu ministerstva zřizovat u bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem."
Z tohoto se dá dovozovat, že každou platbu platební kartou mimo služební cestu je nutné náležitě odůvodnit.