Informace k souladu systému GINIS s platnou legislativou a metodikou

Zdeněk Tišl, Ing.

26. 11. 2020

GORDIC Informační systém spisové služby GINIS je vyvíjen a udržován ve shodě s platnou legislativou a požadavky Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), vydaného na základě zmocnění § 70 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. NSESSS je postaven na mezinárodním standardu MoReq, jenž vychází z obecné normy ISO 15489, kterou dále rozpracovává a konkretizuje pro české prostředí.

Systém GINIS je současně vyvíjen a udržován v souladu s požadavky a doporučeními Informačního listu Národního archivu (Bulletin pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě). GORDIC je jedním z připomínkových míst Informačního listu a na jeho tvorbě s Národním archivem aktivně spolupracuje. Pokud z Informačního listu plynou požadavky na úpravu systému nad rámec funkcionality aktuální distribuční verze GINIS, je požadavek automaticky zařazen do vývoje v rámci řádného distribučního cyklu systému GINIS.