Výše stravného a sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel pro účely cestovních náhrad pro rok 2021

Zdeněk Tišl, Ing.

8. 1. 2021

Dne 31.12.2020 vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 589/2020 o změně sazby základní náhrady za použití silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Vyhláška je účinná od 1. 1. 2021 a zároveň dochází ke zrušení vyhlášky č. 358/2019 Sb.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 1. 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

 1. 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 1. 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
 4. 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

 

Zdroj: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=589/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy