Roční zúčtování daně - kontrola na max. limit pro rok 2020+2021

Mzdy

Zdeněk Tišl, Ing.

4. 3. 2021

Dne 4. 2. 2021 nabyl účinnost zákon č. 39/2021 Sb., kterým došlo k novelizaci ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Danou novelou došlo dočasně ke zvýšení částky, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru). Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně, a to v rámci zdaňovací období roku 2020 a 2021 . Od roku 2022 bude opět maximální limit ve výši 15% základu daně jako tomu bylo i v roce 2019. Na základě této změny byla realizována úprava pro roční zúčtování daně za rok 2020 a 2021, kdy u ročního odpočtu 660 - Dary a jiné prokazatelné nezdanitelné částky bude při uložení tohoto odpočtu provedena kontrola na max. výši částky (celkový odpočet), která nesmí překročit 30% základu daně.

 

Úprava je zařazena do GDZ 386XXX002X36 A vyšších