Mimořádný příspěvek zaměstnance při nařízené karanténě

Mzdy

Bohumil Nekula, Ing.

5. 3. 2021

4. března Senát Parlamentu ČR schválil Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Po dokončeném legislativním procesu bude zaměstnanci vyplácen při nařízené karanténě po 28. únoru 2021, a to po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény příspěvek ve výši 370 Kč za kalendářní den. Součet příspěvku a náhrady příjmu nesmí za odpovídající počet zameškaných hodin přesáhnout 90 % průměrného výdělku. Příspěvek nebude náležet zaměstnanci, byla-li mu nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest. Nárok na příspěvek trvá nejdéle do 30.dubna 2021. Uživatelé mzdových SW firmy GORDIC budou mít k dispozici pro zpracování mezd za měsíc březen 2021 plně podporovaný výpočet tohoto příspěvku, a to včetně všech dopadů s tím souvisejících, tedy včetně zajištění snížení odvodu na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem a aktuálního tiskopisu, který uveřejní ČSSZ.