Gordic je připraven na nové konverzní rozhraní

Štěpán Seidl, Bc.

3. 6. 2022

Ukončení rozhraní KZMÚ API1 pro autorizovanou konverzi ve směru z listinné podoby do podoby elektronické a nahrazení novým rozhraním

Odbor eGovernmentu MVČR 8. ledna 2022 dopisem Č. j. MV- 6001-89/EG-2020 "Oznámení o ukončení KzMÚ API1 a jeho náhradě aplikačním rozhraním pro automatizovanou konverzi" oznámil ukončení provozu tohoto rozhraní ke konci června 2022. Dále doporučil přechod na možnost využití nového aplikačního rozhraní pro automatizovanou konverzi nebo jako alternativu doporučil využít možnost provádět autorizovanou konverzi pomocí aplikace CzechPOINT, do které máte zajištěn přístup na webové adrese https://www.czechpoint.cz/czechpoint/.

V modulu GINIS RAK je možnost provádění autorizované konverze s využitím tohoto nového rozhraní dostupná od června 2022.

 

Ukončení rozhraní KZMÚ API1 pro autorizovanou konverzi ve směru z elektronické do listinné podoby

Dále Odbor eGovernmentu MVČR 5. května 2022 dopisem Č. j. MV- 6001-136/EG-2020 "Oznámení o ukončení KzMÚ API1 ve směru z elektronické do listinné podoby".

V tomto dopisu je uveden pokyn, aby uživatelé od 1. července přestali používat toto rozhraní a začali používat pro konverzi do listiny aplikaci CzechPOINT, která je na webové adrese https://www.czechpoint.cz/czechpoint/.

V modulu GINIS RAK nebude od 1. července 2022 možné tuto konverzi provádět.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte své servisní zastoupení.