Stanovisko k novele zákona o místních poplatcích

Účetnictví

Kateřina Votavová, Ing.

18. 12. 2023

Změna po novele zákona o místních poplatcích č. 252/2023 Sb., s účinností od 1.1.2024 je dle vyjádření metodiků z krajských úřadů v souladu s tím, jak evidujeme nyní místní poplatky v modulu DDP. Pokud by ve výkladu z MF nastala změna, tak se bude upravit nastavení programu DDP.

 

Z účetního hlediska musí být předepsáno na začátku kalendářního roku klasicky 315/606. I když je splatnost pozdější, tak občané mohou platit hned od začátku roku, takže účetně by mělo být předepsáno, aby při úhradě poplatku občanem mohl být účetní zápis 231/315

 

Novela zákona o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 2024 mění procesní pravidla v rámci vyměření poplatku. Dané je popsáno na tomto odkazu včetně důvodové zprávy a naznačeno ve schématu níže (schéma je též součástí důvodové zprávy). Zjednodušeně řečeno se uvádí případy, kdy v rámci vyměření nemusí úřad zasílat poplatníkovi rozhodnutí o vyměření (je to v těch případech, kdy je poplatek zaplacen, buď ve lhůtě splatnosti, nebo těsně po lhůtě splatnosti).