Stanovisko Gordic k DPH od 1.1.2024

DPH

Zdeněk Tišl, Ing.

20. 12. 2023

Od 1.1. 2024 vchází v účinnost novela Zákona o DPH, dle níž bude vedle základní sazby 21 % existovat již jen jedna snížená sazba ve výši 12 %.

Metodika Gordic pro oblast daně z přidané hodnoty je postavena na slově ZJ, jehož závazné hodnoty představují jednotlivé řádky Přiznání DPH. Pro vysvětlení principu Metodiky Gordic DPH doporučuji toto video z našeho metodického portálu.

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně struktury Přiznání DPH (a ani Kontrolního hlášení), potom nemusíme rozšiřovat výčet ZJ o novou sazbu daně 12 %, jelikož plnění s touto sazbou budou v Přiznání DPH uvedena na řádcích „Snížená“ (pro Kontrolní hlášení budou tato plnění ve sloupcích určených pro 1. sníženou sazbu).

Níže uvádím schéma, které by mělo ukazovat použití ZJ a výpočtu částky v závislosti na tom, jakou mají tato plnění od 1.1.2024 sazbu.     

Použití konkrétních hodnot ZJ pro jednotlivé řádky Přiznání DPH je dáno Metodikou Gordic pro oblast DPH, kterou zveřejňujeme na metodickém portálu zde.

A pro úplnost ještě uvádím příklady plnění, u kterých dochází od 1.1.2024 ke změně sazby:

Osvobození od daně – snížení z 10 % na 0 % (ZJ se mění)

knihy

Zvýšení DPH z 10 % na 12 % (ZJ se mění)

léky a část farmaceutických výrobků

vodné a stočné

teplo

pravidelná doprava cestujících

ubytovací služby

stravovací služby (bez točeného piva)

vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven a podobně

bezlepkové výrobky

časopisy

noviny

Snížení DPH z 15 % na 12 % (ZJ zůstává)

potraviny (bez nápojů)

farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky

stavební práce

dětské sedačky do automobilů

pohřební služby

Snížení DPH z 21 % na 12 % (ZJ se mění)

příležitostná hromadná autobusová doprava osob

Zvýšení DPH z 10 % na 21 % (ZJ se mění)

točené pivo

úklidové práce v domácnostech

opravy obuvi, kožených výrobků a kol

kadeřnické a holičské služby a sauny

půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin a podobně

Zvýšení DPH z 15 % na 21 % (ZJ se mění)

nápoje

sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu

služby autorů a výkonných umělců

řezané květiny

palivové dřevo