Elektronická identifikace - metodické školení

Datum školení

22.04.2021

Doba školení

9:00-11:00

Místo

Online

Proč se školení zúčastnit

Kurz je určen zejména pro zaměstnance Orgánů veřejné moci a ocení ho i ti, kteří v rámci organizace uvažují o pořízení aplikace Portál občana. Účastníci získají základní přehled o právní úpravě elektronické identifikace realizované v prostředí EU Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, včetně prováděcích předpisů. Na konkrétních příkladech budou vysvětlena rizika, spojená s využitím jiných, než kvalifikovaných systémů. Účastníci se budou moci v praktických ukázkách seznámit s některými dostupnými prostředky pro elektronickou identifikaci.

Co vás čeká?

Přehled související právní úpravy

 • Jak to všechno začalo (STORK projekt)
 • Základní pojmy dle nařízení eIDAS
 • Kdo je oprávněn provozovat kvalifikovaný systém
 • Úrovně záruky systémů elektronické identifikace
 • Požadavky na prostředky pro elektronickou identifikaci
 • Právní úprava elektronické identifikace v ČR

Možnosti zajištění elektronické identifikace pro OVM

 • Dostupné kvalifikované systémy elektronické identifikace
 • Povinnosti OVM v roli poskytovatele služeb
 • Rizika ponechání původních řešení pro identifikaci klienta
 • Povinnosti držitele prostředku pro elektronickou identifikaci

Doporučení pro pořízení a provoz

 • Jak je to s přístupovými údaji k datové schránce?
 • Stanovení rozsahu osobních údajů pro elektronickou identifikaci
 • Ukládání a zpracování osobních údajů v Informačních systémech veřejné správy

Co od nás dostanete?

 • Dostanete od nás prezentaci v PDF podobě
 • Součástí je certifikát o úspěšném absolvování školení

Kdo vás proškolí?

Vít Cvrček

Vit_Cvrcek@gordic.cz

Zkušený metodik s dvacetiletou praxí ve veřejné správě, kde mimo jiné z pozice zástupce ředitele odboru ICT řídil vývoj informačních systémů na dvou ministerstvech (MZe a MPSV). Od roku 2008 je členem pracovních skupin ICT Unie se zaměřením na legislativu eGovernmentu, agendové informační systémy a elektronickou správu dokumentů.

A co počítač?

Kurz proběhne online formou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, odkaz k vysílání zašleme s předstihem, jsme připraveni pomoci také s připojením. Vysílání bude přístupné již od 8:30 pro otestování. Školení je metodické.

Kde bude školení probíhat?

Cena za
osobu

1200 Kč

1452 Kč s DPH

Školení již proběhlo

Zvolte jiný termín (pokud je vypsán), případně kontaktujte manažera školení níže.

Potřebujete poradit?

Marcela Kutláková

+420 724 512 961

Marcela_Kutlakova@gordic.cz