GINIS Standard – Elektronická skartace a archivace v systému GINIS

Datum školení

13.04.2021

Doba školení

9:00 - 12:00

Místo

Online

Proč se školení zúčastnit

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnými postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a následnou realizaci skartačního řízení. Účastníci se na praktických ukázkách ovládání systému elektronické spisové služby seznámí s metodickými postupy přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají přehled možností realizace požadavků předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení, které následně mohou ověřit ve své praxi.

Co vás čeká?

  • Zasadní okamžiky životního cyklu dokumentů (vyřízení/uzavření, předání do spisovny)
  • Konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu dokumentu
  • Kontrolní funkce (kontroly metadat, formátů, opravy)
  • Co s dříve uloženými dokumenty ve spisovně
  • Příprava a průběh skartačního řízení

Co od nás dostanete?

  • Dostanete od nás prezentaci v PDF podobě.
  • Součástí je certifikát o úspěšném absolvování školení

Kdo vás proškolí?

Vojtěch Rychtecký

Vojtech_Rychtecky@gordic.cz

Spisová služba je Vojtěchův revír. Působí jako garant kvality produktů spisové služby GINIS. Kromě technické podpory jsou v jeho záběru i veškeré produkty na spisovou službu navázané. Jak při individuálních konzultacích, tak i při hromadných školeních si pouze ověříte, že byste jen obtížně hledali většího odborníka.

A co počítač?

Školení proběhne online formou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, odkaz k vysílání zašleme s předstihem, jsme připraveni pomoci také s připojením. Během školení vám přes sdílenou obrazovku ukážeme práci v systému GINIS Standard.

Kde bude školení probíhat?

Cena za
osobu

1500 Kč

1815 Kč s DPH

Školení již proběhlo

Zvolte jiný termín (pokud je vypsán), případně kontaktujte manažera školení níže.

Potřebujete poradit?

Martina Přibíková

+420 737 525 763

Martina_Pribikova@gordic.cz