GINIS Standard - Jmenné rejstříky nově - teoretické i praktické školení

Datum školení

19. 11. 2020

Doba školení

8:30-11:30

Místo

Online

Proč se školení zúčastnit

Zajímá Vás širší pohled na problematiku novely § 64, odst. 5) zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě? Uvítáte vysvětlení základních pojmů souvisejících se Jmenným rejstříkem, který se stává základním nástrojem pro zajištění ochrany osobních údajů při výkonu elektronické spisové služby? A to vše ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nedílnou součástí bude i praktická ukázka přímo v IS GINIS Standard.

Co vás čeká?

  • Jmenné rejstříky - základní informace
  • Jmenné rejstříky - dopady pro uživatele
  • Praktická ukázka v IS GINIS Standard
  • Dopady na GINIS Standard
  • Prostor pro dotazy

Kdo vás proškolí?

Tomáš Hubacz

Tomas_Hubacz@gordic.cz

A co počítač?

Školení se uskuteční online prostřednictvím aplikace Teams. Účastníci se do vysílání připojí přes odkaz, který zasíláme nejpozději 3 dny před konáním školení. Potřebným vybavením je pouze počítač, internet, reproduktory či sluchátka, příp. mikrofon (dotazy je však možné klást i formou chatu)

Cena za
osobu

1500 Kč

1815 Kč s DPH

Školení již proběhlo

Zvolte jiný termín (pokud je vypsán), případně kontaktujte manažera školení níže.

Potřebujete poradit?

Iveta Koňaříková

+420 775 736 006

Iveta_Konarikova@gordic.cz