Legislativní novinky v roce 2021 z účetní a daňové oblasti

Datum školení

18.03.2021

Doba školení

9:00-11:30

Místo

Online

Proč se školení zúčastnit

Cílem školení je seznámit účastníky se změnami v legislativě, které se dotýkají subjektů veřejné správy, zejména územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Školení je metodické a je tudíž vhodné pro uživatele systému GINIS Standard i Express. Kurz je určen pro finanční účetní, ekonomy a další pracovníky, pro které je znalost platné legislativy nezbytná k výkonu jejich povolání. V rámci prezentace se dozvíte i promítnutí změny legislativy v systému GINIS.

Co vás čeká?

 • Změny v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád a jejich důsledky
 • Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
 • Změny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Změny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Změny v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Změny ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • Změny v metodice tvorby PAP pro rok 2021, aktualizace metodického pokynu vydávaného Ministerstvem financí ČR

Co od nás dostanete?

 • Dostanete od nás prezentaci v PDF podobě
 • Součástí je certifikát o úspěšném absolvování školení

Kdo vás proškolí?

Jana Vídeňská Minářová

Jana_Minarova@gordic.cz

Slovo expert asi nejlépe vystihuje její úroveň znalostí a zkušeností ve světě účetních a finančních výkazů, Pomocného analytického přehledu i dalších oblastí účetnictví a rozpočtu veřejného sektoru. Účastníci školení tak získají více než kvalitní teoretický základ, příběhy z praxe i legislativní novinky a jejich analýzy.

A co počítač?

Kurz proběhne online formou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, odkaz k vysílání zašleme s předstihem, jsme připraveni pomoci také s připojením. Vysílání bude přístupné již od 8:30 pro otestování. Školení je metodické.

Kde bude školení probíhat?

Cena za
osobu

1400 Kč

1694 Kč s DPH

Školení již proběhlo

Zvolte jiný termín (pokud je vypsán), případně kontaktujte manažera školení níže.

Potřebujete poradit?

Marcela Kutláková

+420 724 512 961

Marcela_Kutlakova@gordic.cz