Technologie třetích stran

Co vám přinášíme?

Některá technologická řešení třetích stran lze implementovat samostatně, jiná poskytnou přidanou hodnotu díky integraci na platformu GINIS. Vždy se jedná o prověřená a bezpečná řešení splňující náročné bezpečnostní i funkční požadavky.

Rozšiřují váš systému o požadované funkcionality i nástroje
Důraz na vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti

Výběr modulů