Veřejná správa

Katalog všech modulů Platforma GINIS Vývoj na zakázku

Znalost veřejné správy

Není snadné poznat a pochopit zákony, vyhlášky a další předpisy, kterými se řídí procesy ve veřejné správě. My se tím zabýváme již 25 let a provedli jsme naše klienty řadou úskalí, které jim život a zákonodárci přichystali. Díky našim metodickým týmům je váš software vždy v souladu s platnou legislativou.

Maximální otevřenost

Všechny naše platformy mají propracované API rozhraní, díky kterému se snadno propojíte s dalšími informačními systémy a nástroji, včetně systémů provozovaných státem. Pomocí toho můžete vytvořit ze svých aplikací jeden harmonicky spolupracující celek.

Svoboda volby

Naše systémy si můžete pořídit standardním způsobem, tedy zakoupením licencí v různých edicích nebo formou služby (SaaS). Stejně tak si můžete zvolit mezi on-premise řešením či využitím výhod cloudového úložiště a budoucího eGovernment cloudu.

Doplňující informace

Označení „Veřejná správa“ mezi položkami v základním menu rozhodně není nijak nadsazené. Programy, které zde objevíte skutečně využívají zástupci všech jejích kategorií – ústřední, územní i ostatní orgány státní správy, územně samosprávné celky (městské i krajské úřady a jejich příspěvkové organizace) i ostatní instituce s právní subjektivitou.


GINIS od firmy GORDIC využívá více než 6000 organizací veřejné správy. Díky své modularitě dovede plnit požadavky zákazníků nejrůznějších velikostí – od ministerstev až po školy a jiné příspěvkové organizace.


Široká škála modulů (řádově stovky) umožňuje „postavit“ organizacím řešení skutečně na míru složené pouze z nástrojů, které opravdu najdou využití. Existují-li nějaké specifické požadavky, které rozšířením o konkrétní moduly či rozhraním na další software (například programy třetích stran) pokrýt nelze, není třeba zoufat – GORDIC disponuje početnou základnou zkušených vývojářů, kteří jsou na výzvy všech typů i rozměrů připraveni.


Výše umístěné dlaždice nejsou samotnými moduly, pouze oblastmi, do kterých jsou další kategorie a moduly rozčleněny. Stromová struktura by vám měla posloužit ke snadné orientaci a ujasnění, které agendy či dílčí procesy byste rádi prostřednictvím jednotného vysoce provázaného nástroje chtěli a mohli řešit. Znáte-li celý nebo zkrácený název modulu, lze se k němu dostat i zkratkou přes vyhledávání naznačené lupou v horním pravém rohu stránky.


Vzhledem k rozsáhlým možnostem i počtu variant, kterými prostřednictvím GINIS dovedete splnit vaše nároky a požadavky na agendový software, rozhodně doporučujeme nás kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře. Následně budete osloveni pracovníkem, který vás již se vším potřebným seznámí a objasní uživatelské i technologické možnosti, které pořízení GINIS dovede přinést. Stejnou cestou (obecný kontaktní formulář) se vydejte i v případě, že se vám modul s požadovanou funkcionalitou nepodařilo objevit (může být pro některou z jeho dalších funkcí umístěn například v jiné kategorii). Rádi vám s přáním pomůžeme.