Charakteristika produktu

Nový standard pro poskytování informací veřejnosti ve formě volně dostupných datových sad.

Otevřená data jsou volně dostupné datové sady s přesně definovanou strukturou pro možnost dalšího zpracování třetími stranami (občané, firmy, úřady). Datové sady jsou vystaveny na portálech Otevřených dat, u kterých je přesně popsán jejich obsah a struktura. Takto vystavené datové sady je možné dále zpracovávat, analyzovat nebo nad nimi vytvářet aplikace.

Mám zájem o produkt

Výhody a přínosy

  • Poskytnutí informací a dat ve formě pro analýzy, výstupy a další využití
  • Možnost kontroly hospodaření s veřejnými rozpočty díky zpřístupnění dat
  • Zvýšení kvality života ve městech díky nástroji umožňujícímu transparentnost úředních procesů
  • Jeden z vhodných a požadovaných kroků při přeměně města na tzv. Smart City
  • Potenciál inovací, nových služeb, významných úspor a zefektivnění i zrychlení procesů
  • Výstupy užitečné nejen pro úřady, ale i firmy, obyvatele a širokou veřejnost

Zaujal vás produkt
Otevřená data ?

Zašlete nám nezávaznou poptávku a my se vám ozveme.

Mám zájem