Co po nás zbude?

2 min čtení

16.10.2019

Přesně tuhle otázku si od roku 2003 klade sdružení CNZ, které svedlo dohromady odborníky například z Národního archivu, Ministerstva vnitra, Ministerstva informatiky či společnosti ATS Relsie. Tři roky na to položil tento tým expertů základ úspěšné a dodnes trvající sérii odborných konferencí CNZ. Ta prozatím poslední se konala 8. října v Národním archivu v Praze a nesla příznačný, ač trochu ambiciózní, podtitul Konec elektronického dokumentu v roce 2020.

Úvodní slova konference, konané pod záštitou Ministerstva vnitra, zazněla z úst nejpovolanějších - Jana Heislera, předsedy CNZ a Evy Drašarové, ředitelky Národního archivu ČR. V následných třech blocích plných odborné tematiky se prolnuly oblasti spisové služby ústředních orgánů, ochrany informací při správě dokumentů či vypravování (samozřejmě dokumentů, nikoliv příběhů).

Obohacením konference tak byly příspěvky našich zástupců, konkrétně Miroslava Čejky, který odpovídal na otázky tematicky spjaté se spisovou službou, Jana Dienstbiera přinášejícího osvětu ve sféře kyberbezpečnosti a Víta Cvrčka, jež spolu s paní Naďou Chalupovou, zástupkyní České pošty, zprostředkoval pro posluchače během svých odpovědí exkurz do světa hybridní pošty a možností i povinností při vypravování dokumentů.

Pýchu jsme pocítili i při závěrečné konferenci. Paní Jitka Kotisová totiž popisovala přívětivost a skvělé fungování informačního systému Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Ten je složen ze dvou dílčích a úzce provázaných řešení, z nichž jedno je dodáno právě Gordicem. Mnohem více k tomuto tématu zazní na dvojici konferencí nazvaných Efektivní správa dokumentů kulturních zařízení, konaných pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Dovolíme si vás tak závěrem pozvat do působivě zrekonstruovaných prostor Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde proběhne 6. 11. první ze zmíněných konferencí a opět do pražského Národního archivu, kde Vás přednášející obohatí o své příspěvky dne 26. 11. na konferenci s pořadovým číslem 2.