EGOVERNMENT THE BEST 2019

2 min čtení

29.11.2019

V pondělí 25. listopadu 2019 byly v Obecním domě v Praze oceněny nejzajímavějších projekty elektronizace veřejné správy. Celá akce se konala pod záštitou Vladimíra Dzurilly, zmocněnce vlády pro IT a digitalizaci a Jaroslava Strouhala, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ICT.

Gordic slavil úspěch ve všech základních kategoriích. Stál za realizací projektů, které se umístily mezi těmi obecními na prvním a druhém místě, v nabité konkurenci měst se významně podílel na zlatém projektu a úspěšný večer dovršil bronzovou metou v kategorii centrálních projektů. Přehled nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR za rok 2019 naleznete zde.

Vítězným obecním projektem se stal Moderní elektronický úřad provozovatele Městys Svitávka. Do soutěže jej přihlásil starosta Jaroslav Zoubek s cílem modernizace a centralizace IT struktury a na této infrastruktuře vybudovat základy pro umožnění modernizace městyse včetně jeho příspěvkových organizací a integrace subsystému GINIS EKO a GINIS SSL. Největší výzvou byla integrace systému GINIS do procesních postupů organizace, sjednocení postupů práce a centralizace evidence podkladů. Realizátorem projektu byl Gordic ve spolupráci se společností K-NET.

Druhé místo ve stejné kategorii získala Obec Přerov nad Labem s projektem Modernizace a rozšíření a integrace IS. Zde byla cílem integrace jednotlivých ekonomických agend úřadu do společného informačního systému, konkrétně databázové verze GINIS Express SQL, která přinesla nahrazení papírové evidence elektronickou, zjednodušení práce uživatelů a zefektivnění kontrolních mechanizmů pro platby. Realizátorem projektu byla opět společnost Gordic.

Nejúspěšnější městský počin egovernmentu se uskutečnil ve Znojmě s projektem Historické město pro moderní občany. Cenu převzal místostarosta obce Jakub Malačka. Stěžejním cílem města Znojma byla série projektů, které občanům usnadnily komunikaci s úřadem a také naopak aktivní komunikaci úřadu s občany. Projekt realizoval Gordic ve spolupráci s Neogenia s.r.o., Payment4U, a.s., FCC Znojmo, s.r.o. a Tichý svět, o.p.s.

Gordic zanechal klíčovou stopu i v realizaci bronzového centrálního projektu Národního bezpečnostního úřadu s názvem Digitalizace procesů finanční kontroly, který vedl k zjednodušení a zpřehlednění finanční kontroly a zajištění nepřetržité kontroly nad stavem dokumentů. Jak řekla Ing. Helena Lachoutová, ředitelka provozně ekonomického odboru, „Kladně hodnotíme zejména jednoduchost a přehlednost systému a výhodu digitalizace, díky níž je na první pohled vidět, kdo již finanční kontrolu vykonal včetně času schválení či neschválení, a to vše bez zbytečného fyzického obíhání příslušných osob“.