Městská policie v Litovli vede přestupková řízení elektronicky

4 min čtení

13.01.2020

Město Litovel využívá informační systém GINIS již od roku 2005. Novinkou je však pořízení modulu Přestupky městská policie, jehož funkce komplexně pokrývají agendu přestupků a významně tak strážníkům usnadňují každodenní činnost. Řídí se postupem podle zákona o zpracování přestupkového případu č. 500/2004 Sb., správním řádem a zákonem č. .251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Obsáhlé možnosti jednoduše

Řada funkcí tohoto modulu byla vyvíjena právě dle přání a požadavků městské policie Litovel. Jako příklady lze uvést napojení na centrální registr vozidel, řidičů, registr psů, napojení pokutových bloků nebo úpravu tiskových formulářů. Celý nástroj je propojen i se spisovou službou GINIS, která zároveň dovede zajistit ochranu přístupů ke zobrazení různých dokumentů (elektronických obrazů) u jednotlivých případů. V praxi to znamená, že pokud strážník není vlastníkem případu, nezobrazí se mu přiložené dokumenty. Přestupky jsou evidovány v jednom deníku, do kterého se ukládají případy vytvořené jak v samotném modulu, tak i z mobilní aplikace, což zajišťuje vedení všech přestupků na jednom místě a tím i ochranu osobních údajů účastníků. Orientace v přestupcích je snadná díky detailní možnosti vyhledávání v seznamu případů. Je možné evidovat i podrobnosti, které se dají využít ve statistických výstupech a podle nichž například velitel městské policie získává přehled o vykonané práci strážníků. Velkou výhodou pro strážníky je mapa četnosti přestupků, podle které se mohou zaměřovat na oblasti se zvýšenou kriminalitou nebo častým výskytem porušení předpisů.

Další vylepšení

Na základě požadavků městské policie Litovel prošla velkou změnou i mobilní aplikace, kterou využívají strážníci v terénu. Ta umožňuje provést lustraci registrační značky vozidla nebo osoby přímo na ulici, popřípadě vytvořit novou činnost, fotodokumentaci či uložit případnému účastníkovi pokutu hned na místě. Pomocí online rozhraní se prováděná činnost zaznamená v modulu PRM. Nástroj komunikuje také s dalšími moduly GINIS jako jsou Daně, dávky a poplatky, Přestupkové řízení, Zóny parkovacích karet, nebo umožňuje možnost tisku QR kódu pro platbu pokuty. Využívá společných číselníků GINIS, jako je například kartotéka externích subjektů. V současné době se na Městské policii Litovel připravuje řešení pro napojení nástroje na informační systém Policie ČR.

Jednoznačný přínos

Jaký udělal nástroj pro řešení přestupkové agendy dojem na samotné příslušníky Městské policie? O své postoje a názory se s námi podělil zástupce velitele MP Litovel František Bartošek.

Z jakého důvodu jste se rozhodli pro elektronizaci řešení přestupků pomocí GINIS?

V minulých letech jsme využívali rozdílný systém pro evidenci a řešení přestupků, ale hned z několika důvodů jsme se rozhodli pro změnu. Jelikož finance jsou až na prvním místě a ve veřejném sektoru to platí dvojnásob, tak prvním důvodem byla finanční náročnost na provoz systému. Jako důvod číslo dvě bych rád zmínil, a tím i vyzdvihnul, přívětivé prostředí, které je velice intuitivní pro uživatele. Toto mi potvrdili i kolegové z Městské policie Bílina, kteří přijeli na rychlé školení. Zákonodárce dává městským policiím za povinnost dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek. S touto povinností je spojená další potřeba komunikace a distribuce dokumentů k příslušným správním orgánům. Odesílání dokumentace přes spisovou službu je otázkou několika kliknutí.

Jaké bylo vaše očekávání?

Věděli jsme, že modul PRM není tak rozšířen mezi další městské policie a s průkopnickou myšlenkou jsme očekávali profesionální přistup při řešení konkrétních problémů. S odstupem času mohu říct, že přechod na nový systém byl zcela bez pochyb pro naši městskou policii přínosem a po překonání „porodních bolestí“ se obešel bez větších problémů. Dále bych rád podotknul, že naší nespornou výhodou byla znalost prostředí, jelikož městský úřad pracuje v systému GINIS již řadu let.

Vznikly nějaké specifické požadavky na řešení přestupků v GINIS?

Postupně při zapracování systému do praxe vyvstaly další potřeby spojené s činností městské policie. Jako příklad bych uvedl funkcionalitu přidávání typu činnosti.

Kolik pracovníků modul využívá a jak jste s ním spokojení?

Se systémem bylo seznámeno a proškoleno celé mužstvo, a to v počtu 10 strážníků. S modulem PRM jsme spokojeni a již se těšíme na novou funkcionalitu - možnost napojení se na informační systém Policie ČR, která nám opět pomůže zefektivnit naši každodenní činnost v ulicích města.