Nejde jen o cenu a výkon

2 min čtení

29.05.2020

V Klecanech neberou kybernetickou bezpečnost na lehkou váhu 

Klecany sice nepatří k velkým městům, ale i mnohé větší obce by zde mohly hledat inspiraci. Od samotného vzniku požadavku modernizovat informační systém úřadu totiž vedení města kladlo důraz nejen na cenu, výkon a snahu sjednotit systém. Hledalo se zároveň řešení, které dovede čelit možným kybernetickým útokům, hrozbě ztráty dat a dalším nepříjemnostem.

Rychlejší, efektivnější, bezpečnější

Původně měly Klecany systém v souborové verzi na serveru s rozdělenými agendami a omezenými možnostmi hromadného přístupu. Vzájemná komunikace probíhala pomocí předem pevně nastavených cest. Nejednotnost vedla k obtížnému zálohování, nepříliš vysoké efektivitě a omezeným možnostem zajištění bezpečnostních opatření. Řešení přinesl informační systém GINIS Express SQL, který je nástavbou původního systému. Je v provozu na vlastním serveru města s operačním systémem Microsoft Windows Server. Všechna data z původních programů jsou nyní převedena do jedné databáze. Uživatelé se připojují k serveru přes klienty nainstalované na koncových stanicích. Zálohování probíhá automaticky v cloudu Microsoft Azure. Další výhodou je efektivnější shromažďování, třídění a správa dat. Oproti klasickému souborovému systému má SQL varianta navrch také v následné filtraci či úpravě dat. S tím vším souvisí i vyšší stupeň kybernetické bezpečnosti.

Úspora nákladů

Každý uživatel absolvoval podrobné školení, jak v systému pracovat. Uživatelé si mohli celou práci s aplikacemi vyzkoušet několik dní v pilotním provozu, což umožnilo odladit poslední nedostatky, které při převodu vznikly. Pilotní provoz tedy zajistil snadný přesun do ostré verze databáze. Město této velikosti nedisponuje vlastním IT oddělením. Pro externího pracovníka, který se o IT stará, je tak nynější řešení jednoznačně výhrou. Systém je automatizovaný a lépe udržitelný. Díky záloze na Microsoft Azure Cloud odpadá potřeba osobní přítomnosti servisního pracovníka na úřadě.

Projekt může díky vyšší úrovni bezpečnosti a snadnému zálohování i obnově dat ušetřit nemalé náklady, pokud by ke kybernetickému útoku či například poruše serveru opravdu došlo a na řadu by přišla obnova ztracených dat. Díky zálohování dat mimo úřad, v našem případě Microsoft Azure, je obnova snadná a uživatelé se vyhnou dlouhé práci navíc.