Kraj Vysočina podporuje osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti

1 min čtení

05.08.2020

Ve čtvrtek 25. června proběhlo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě setkání vedoucích IT, manažerů kybernetické bezpečnosti a dalších pracovníků příspěvkových organizací, měst, obcí a další institucí působících v tomto kraji.

V rámci semináře představila Lucie Časarová z krajského úřadu širokou paletu krajem realizovaných vzdělávacích aktivit z oblasti kybernetické bezpečnosti. Mezi tyto činnosti patří i projekt Vím kam klikám, který řadu let zajišťovala společnost Gordic a nyní na jeho provozu spolupracuje s krajským úřadem. Z firmy Gordic je i analytik Dan Kresa, který na setkání prezentoval cíle vzdělávací a výzkumné platformy KYBEZ i přínosy nástrojů a služeb platformy Gordic CyberSec.

Účastníky nástroje a aktivity Gordicu velice zaujaly, pozitivně byl hodnocen zejména nástroj BEAN, pro rychlou základní online analýzu kybernetické bezpečnosti i GDPR a aplikace CSA, díky které odhalí organizace rizika ve vlastním kybernetickém zabezpečení a může tak předejít bezpečnostním událostem a incidentům.