GORDIC pomáhá veřejné správě zálohovat v cloudu

3 min čtení

21. 10. 2020

Pracovali jste dny, týdny, měsíce na přípravě klíčových dat a najednou z důvodu kybernetického útoku nebo havárie nemáte nic? To se vám s naším řešením nemůže stát. Zálohování v cloudu MS Azure je vhodné zejména pro organizace, které nedisponují samotným cloudovým řešením a nemají vlastní IT oddělení, takže se mohou obtížně zajistit proti rizikům spojeným s ohrožením dat.

Zálohování je součástí služeb podpory systému GINIS Express. Uživateli libovolného modulu GINIS Express, ať už verze WIN nebo SQL je umožněno poslat na gordické AZURE storage svoji zálohu dat nebo databáze, a to za každý modul 1x měsíčně zdarma. Děje se tak automaticky, po skončení pracovní doby. Pracovník tak odchází v klidu domů s vědomím, že nepřijdete o to, co konkrétní den pracně vytvářel. K dnešnímu dni evidujeme již více než 7000 uskutečněných záloh.

Výhody a přínosy zálohování na Microsoft AZURE:

• nízké náklady, platí se pouze za skutečně využitý prostor,

• vysoká dostupnost,

• neomezený prostor pro zálohy,

• silná konzistence,

• moderní přístup ke kyberbezpečnosti,

• úspora času a nákladů při obnově dat,

• možnost zotavení po havárii,

• možnost zpřístupnit data autorizovaným uživatelům pomocí dočasných tokenů.

Před čím záloha chrání?

• Vir napadne váš počítač a dojde ke ztrátě dat.

• Počítač nebo disk jsou poškozené vlivem stáří, požáru, zkratu elektrické sítě, prasklé vody, atd.

• Počítač je odcizen nebo záměrně poškozen jinou osobou.

• Dojde k cílenému kybernetickému útoku na vaší organizaci.

Kyberbezpečnost je existenční nutností. Zálohování je prvním a zcela zásadním krokem.

Názor, že organizaci uchrání před všemi hrozbami dobrý antivirový program, je zcela lichý. Nutné je správné nastavení procesů a záloha patří k procesům naprosto klíčovým. Data se stala nejcennější komoditou, nenechte ohrozit organizaci jejich ztrátou.

V případě ztráty dat docílíte jejich okamžité obnovy. Kromě financí tak uspoříte i čas.

Nemusíte utrácet za další záložní servery, IT pracovníky, kteří by měli zálohu na starost a v neposlední řadě ani za velký objem médií, na která se zálohuje. Využitím kapacit cloudové platformy Azure získáte neomezený prostor pro trvalé zálohy, vysokou úroveň bezpečnosti i možnost okamžité obnovy.

Plaťte pouze za to, co skutečně využíváte a řiďte přístup k zálohám.

Prostor pro zálohy na AZURE je dostupný formou PaaS (Platforma jako služba), což znamená, že se platí pouze za skutečně využité úložiště a o ostatní se postará AZURE. Zálohy je možné zpřístupnit dalším autorizovaným uživatelům nebo jiným osobám pomocí dočasných tokenů pro přístup na omezenou dobu.

Díky automatizaci zálohy se nebudete muset spoléhat na jednotlivé uživatele.

Měsíce nedošlo k žádnému útoku ani ztrátě dat. Mnozí pracovníci by tak provádění zálohy mohli považovat za něco zbytného. Pak ale stačí jeden otevřený škodlivý mail, porucha serveru, odcizení počítače nebo jen chybné odstranění souboru a roky práce mohou zmizet ve vteřině. Automatizací zálohy takové riziko eliminujete.

Zálohování probíhá mimo vaši infrastrukturu na bezpečné cloudové platformě AZURE.

Ochrana dat prostřednictvím cloudové platformy Microsoft Azure je na maximální možné úrovni. Veškerá komunikace je šifrována a nikdo se k vašim datům nemůže dostat. Jedná se o moderní přístup ke kyberbezpečnosti, který vám dodá klid a jistotu zálohy vaší práce na bezpečném místě.

Zálohování v GINIS Express

Každému uživateli libovolného modulu GINIS Express je umožněno poslat na GORDIC AZURE storage (úložný prostor) svoji zálohu dat nebo databáze za každý modul 1x měsíčně ZDARMA. Záloha se ukládá do kontejneru s názvem dle licence modulu a uživatel může jednorázově (při prvním použití) zvolit heslo, kterým se šifruje vytvořený ZIP soubor se zálohou. Nebo si můžete vybrat častější způsob zálohování dle naší nabídky.

Zálohování v GINIS Express SQL

V GINIS Express SQL probíhá zálohování celé databáze, a to 1x měsíčně ZDARMA. V řadě GINIS Express SQL je navíc modul DBB, který umožňuje tvorbu vlastních „skriptů“ s podporou plánovače úloh ve Windows. Tento modul je zdarma.

Příběh z praxe

Psal se rok 2018, když v jedné středočeské obci kousek za Prahou napadl vir počítače na obecním úřadě. Třítisícový městys zůstal nedotčen. Ne tak již účetnictví celé organizace, které bylo zálohováno na lokálním počítači. Pracovníkům úřadu zůstaly oči pro pláč a externí IT pracovník už nemohl chybu zvrátit. Bylo pozdě. Dnes se již podobná situace nemůže opakovat. Pro zvýšenou potřebu kybernetické bezpečnosti zvolilo vedení obce GINIS Express SQL, který pravidelně veškerá data z informačního systému zálohuje na Microsoft AZURE. Externí IT pracovník již nemusí osobně zajíždět na úřad kvůli zálohování. To je prováděno automaticky každý den. V případě budoucí potřeby obnovy dat mohou zaměstnanci úřadu zůstat v naprostém klidu. Obnova dat bude rychlá, a především daleko levnější.