Spisová služba pro školy

5 min čtení

25.03.2022

Školy jako orgány veřejné moci budou povinny v blízké budoucnosti vést spisovou službu v elektronickém systému spisové služby (eSSL). Přijetím zákona DEPO a novelizací archivního zákona se již brzy zruší možnost vedení spisové služby v listinné podobě.

Naše Spisová služba GINIS SSD v podobě webové aplikace je šitá na míru právě pracovníkům vzdělávacích institucí. Balíček všech potřebných funkcionalit můžete získat za cenově výhodných podmínek díky speciální EDUCATION licenci. Záruku potřebné bezpečnosti, dostupnosti a jednoduchosti provozu si zajistíte díky provozu v cloudu Microsoft Azure. Vše potřebné zařídíme my, včetně proškolení Vašich pracovníků.

Prohlédněte si nový web, který jsme pro Vás o této problematice připravili: www.spisovasluzbaproskoly.cz

Jak to vypadá? Podívejte na několik základních operací ve Spisové službě GINIS SSD.

Kolik to stojí?

Cena je závislá zejména od počtu uživatelů a na tom, zda si chcete licence koupit nebo pronajmout (software jako služba). V obou případech mají druhý a každý další uživatel výraznou slevu na balíček potřebných funkcionalit. Cena nasazení spisové služby (jednorázová) se pohybuje kolem 10 tis. Kč bez DPH, ve stejném rozsahu doporučujeme také objem úvodního školení pro uživatele (připravujeme rovněž balíček bezplatných videonávodů). Měsíční poplatek za pronájem cloudového prostření, poskytnutí licencí, jejich legislativní a technologickou údržbu a také poskytování základních služeb podpory se pohybuje v nižších jednotkách tisíc korun.

Jak postupovat?

Obraťte se na svého obchodně-servisního zástupce s žádostí o nacenění spisové služby právě pro vaši školu nebo nám napište přímo na edu@gordic.cz a my vás s příslušným pracovníkem propojíme. Pokud vás zajímá více, podívejte se na kompletní záznam z našeho webináře, který jsme k tématu uspořádali.

 

Spisová služba GINIS pro školy v cloudu MS Azure

 

Prožíváme těžké období pandemie, která je mj. zkouškou naší trpělivosti, odolnosti a flexibility. A to nejen naší osobní. Je i testem fungování našeho státu a veřejných institucí obecně. Z pohledu ICT je tento čas obdobím, kdy se řada věcí skokově posunula dopředu. Digitální komunikace, online meetingy, sdílení dokumentů nebo webináře se staly samozřejmostí.

Nová legislativní povinnost pro školy

Mezi segmenty, které lockdown ovlivnil nejvíce, patří školství. Po jarním rozkoukávání se ve většině případů dokázali učitelé i žáci adaptovat na online výuku, a i jejich IT dovednosti zaznamenaly výrazný progres. Další, již samozřejmě méně dramatickou záležitost, kterou budou muset školy v nejbližší době řešit, je oblast správy dokumentů. Podle právě projednávaného zákona o elektronizací postupů orgánů veřejné moci, známého více pod zkratkou DEPO, budou školy povinny nejpozději ke dni 31. 12. 2025 vést elektronickou spisovou službu. Kromě důvodů legislativních ke změně jsou i důvody ryze praktické: zvýšený počet dokumentů, zejména těch digitálních a potřeba udržet v nich pořádek.

Digitální dokumenty? Je co zlepšovat

Současná situace je v mnoha případech taková, že dokument z datové schránky či mailu ve škole vytisknou, do spisové služby (pokud existuje) se založí jen číslo jednací a dál dokumenty uchovávají v papírové podobě. Je zřejmé, že takový postup není to pravé. Vytištěné dokumenty ztrácí část své hodnoty (mj. nenávratně mizí elektronické podpisy), roste spotřeb papírů a toneru. Velmi často školám chybí napojení na CzechPoint, což v důsledku znamená nemožnost realizace konverze z moci úřední. Bez funkční elektronické spisové služby není možné realizovat ani elektronické skartační řízení a archivaci digitálních dokumentů. V řadě škol pak disponuje elektronickým podpisem jen ředitel.

V současnosti tak elektronickou spisovou službu mají většinou pouze ty školy, pro které ji pořídil jejich zřizovatel (ať už kraj nebo obec s rozšířenou působností). Ne vždy tyto spisové služby reagují dostatečně na legislativní vývoj, který byl v posledních letech v oblasti správy dokumentů skutečně překotný. Ředitelé a asistentky tak často mají k dispozici aplikaci, která nezřídka nesplňuje legislativní povinnosti a - co je horší - o jejíž smysluplnosti a využitelnosti občas pochybují i oni sami. Chybí totiž informace o legislativních povinnostech, o technologických možnostech, možnosti automatizace nejčastějších procesů i metodice výkonu spisové služby. Školy totiž nedisponují, stejně jako malé obce, žádným „odborem vnitřních věcí“, tedy pracovníky, kteří obvykle ve větších institucích na tyto věci dohlížejí. Stejně tak chybí platforma pro výměnu zkušeností.

Cloud není neznámý pojem

V něčem však mají školy přece jen náskok – jsou průkopníky v používání cloudových aplikací. Školní systémy jako Bakaláři nebo Škola online se staly standardem evidence údajů o žácích a komunikace mezi školou a rodiči. Stejně tak stále více škol využívá balík kancelářských aplikací Office jako službu v její cloudové variantě. Moderní školy volí stále častěji stejný přístup i k aplikacím ke správě svých vlastních agend: ekonomice, mzdám, personalistice a spisové službě. Výhodou je jednoduchost pořízení a provozu v podobě pravidelné platby, dostupnost 24 hodin denně včetně víkendů, přístup přes webový prohlížeč a pochopitelně vyšší bezpečnost. Ta je i při práci z domova zajištěna vícefaktorovou autentizací, tedy podobně jako u internetového bankovnictví.

Právě možnost nahlédnout do systému z domova, ujistit se o stavu věci a nemuset o problému přemýšlet do dalšího dne, je jedním z nejvíce oceňovaných přínosů ze strany uživatelů. Tou druhou je propojení aplikací. Historií je stav, kdy vedle sebe sedí dvě ekonomky a každá pracuje s aplikací jiného dodavatele, vzájemně nepropojenými. A protože o peníze jde až v první řadě, milým bonusem mohou být zvýhodněné licence pro školská zařízení.

GINIS SSD v Azure: řešení šité školám na míru

Spojením systému GINIS a prostředí Microsoft Azure vznikla unikátní cloudová služba pokrývající všechny základní potřeby současných školských zařízení. GINIS SSD je šitá na míru školám a školkám hledajícím moderní řešení, které jim umožní spravovat své dokumenty v jednoduchém a uživatelsky přívětivém prostředí. K provozu této webové aplikace potřebujete pouze internetový prohlížeč. Balíček produktů GINIS SSD v edici EDU a aplikací Microsoft 365 pokrývá všechny základní činnosti školy za zvýhodněných podmínek. V kombinaci s nejmodernější cloudovou technologií Windows Virtual Desktop. přináší uživateli navíc vyšší dostupnost a bezpečnost prostředí Microsoft Azure.

Co znamená provoz GINIS SSD v cloudu MS Azure

  • - Jednoduchost - jednoduchá smlouva, pravidelná čtvrtletní platba
  • - Splněná legislativa - každý rok nová metodika spisové služby
  • - Práce z domova - vše dostupné 24 hodin denně
  • - Sdílení dat - společná databáze, současné úpravy dokumentů
  • - Finanční úspory - nižší náklady na IT, zvýhodněná cena licence či služby (EDU edice)
  • - Moderní kancelář - emaily, kalendáře, volání, chat dostupné odkudkoliv

Blížící se nové legislativní povinnosti tak pro některá školská zařízení mohou být nemilou zprávou. Každá hrozba však může být současně příležitostí. Tato je šancí posunout správu dokumentů na současný obecný standard, zkonsolidovat svoje softwarové vybavení a stejně jako kancelářské aplikace a školský systém provozovat svoje agendy v jednotném systému a bezpečně v cloudu. Je přece fajn mít o jednu starost méně.

Pro více informací nás kontaktujte: edu@gordic.cz