GINIS Standard přispívá k bezpečnému provozu drah

1 min čtení

09.08.2021

S kvalitním fungováním úřadů bezesporu souvisí také kvalitní software, který nejenom že ulehčuje práci zaměstnanců, ale také dohlíží na dodržování platné legislativy. Své o tom ví Drážní úřad. Ten se stal v roce 2015 jednou z mnoha státních institucí, které nesou označení služební úřad. Je nám ctí, že se řadí mezi naše zákazníky.

Hlavním posláním této organizace je udržování a zvyšování bezpečnosti provozu jednotlivých drah. K naplňování svého poslání již několik let používá informační systém GINIS Standard od naší společnosti, který technicky zajišťuje GORDIC Distributor Haida z Nového Boru.

V současné době zaměstnanci využívají moduly Podatelna, Výpravna, Spisovna, Elektronické skartační řízení, Univerzální spisový uzel, Správní řízení, Návrh formulářů sestav, Registr konverzí, Rejstřík licencí strojvedoucích, Systemizace, Personalistika, Práce a mzdy. „S GINIS Standard od firmy Gordic jsme velice spokojeni. Je komplexní a pro uživatele komfortní. Navíc vítáme také kvalitu poskytovaných služeb. Vždy se jedná o profesionální přístup a vyřešení všech vzniklých požadavků. Do budoucna ještě plánujeme využití dalších modulů i v jiných oblastech práce Drážního úřadu,“ vysvětluje ředitelka Kanceláře ředitele Drážního úřadu Jitka Kotásková.

S online dobou jsou však spojeny i hackerské útoky, které se nevyhýbají ani institucím. „Drážní úřad sleduje kybernetická rizika a na základě aktuálních potřeb zlepšuje svá zabezpečení, jak z hlediska hardware i software, tak i vzděláváním všech zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti. Naše obavy jsou spíše obecného charakteru. Jako významnou rizikovou oblast vnímám určitě uživatele,“ dodává ředitelka.