Praha 13 podporuje digitalizaci příspěvkových organizací

2 min čtení

16.09.2021

Loňský rok byl pro Prahu 13 zásadní. Díky iniciativě radního pro digitalizaci a evropské fondy Michala Drábka totiž vznikl páteřní dokument (Analýza a návrh digitalizace činností ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 13). Tato městská část s téměř 60 000 obyvateli dosud neměla systematicky pojatou strategii digitalizace služeb občanům s vysokým standardem kybernetické bezpečnosti.

V rámci výběrového řízení na dodavatele této studie zvítězila firma Gordic, která je již 28 let lídrem v oblasti ekonomických a agendových systémů ve státní správě, samosprávě a bankovnictví. „Díky včasné přípravě jsme mohli ve spolupráci s vaší společností ve značné rychlosti analyzovat první kritické týdny digitálního fungování základních škol a poznatky týkající se kybernetické bezpečnosti neodkladně začlenit do jejich interního provozu,“ říká Michal Drábek.

V průběhu loňského roku se naši odborníci postarali o sérii šetření na místních základních a mateřských školách. Výsledkem byla provedená analýza zranitelnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a sestavení priorit pro rozvoj páteřní IT infrastruktury městské části, jmenovitě jejích příspěvkových organizací. Prioritou bylo v brzké době poskytovat digitální služby občanům, zejména rodičům dětí v oblasti školství a trávení volného času mládeže.

„Mojí zásadní představou byl nejen návrh digitalizace činností v souladu s evropskými a národními požadavky, ale i kybernetická bezpečnost. Je zřejmé, že v době útoků na soukromé firmy, nemocnice a klíčové prvky státu je právě zajištění bezpečného on-line vzdělávání to zásadní, co mě trápí. Senzitivní informace o dětech, které by se mohly dostat ke zločineckým skupinám, si nezavdá s útokem na jadernou elektrárnu,“ říká radní.

Právě střežené provozy, mezi které patří například jaderné elektrárny, jsou často pro útočníky těžkým oříškem a proto se raději zaměřují na méně střežené cíle. Valné většině kybernetických útoků se dá předejít důsledným dodržováním bezpečnostních pravidel a politik. „Jsem rád, že firma Gordic nestavěla vzdušné zámky a díky pečlivé analýze nám pomohla objevit skulinky, kterými by mohl zločinec vniknout do interního prostředí škol. Příjemným benefitem je, že tato opatření, budou-li dodržována, nás nebudou stát ani korunu navíc,“ dodává radní Drábek.

Celá studie od naší společnosti se nezabývala pouze kybernetickou bezpečností, ale také návrhem budoucí IT architektury veřejných služeb, které bude moci městská část poskytovat svým občanům. V praxi šlo o identifikaci klíčových faktorů, které musí Praha 13 implementovat tak, aby byla v souladu s platnou legislativou. Proto bylo naše řešení postaveno modulárně tak, aby s přibývajícími požadavky místních obyvatel na digitální služby mohlo docházet k rozvoji v době, kdy je to potřeba a rozpočet zákazníka nebyl zatížen neúměrnými částkami na provoz neefektivní IT infrastruktury.

Evropská unie, v rámci svých podpůrných balíčků, připravuje velké objemy dotací, pro jejichž čerpání je často potřeba mít ucelenou dlouhodobou taktiku. Vodítkem pro tuto strategii byla pro nás zejména nová architektura digitálních služeb z dílny Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci. V praxi to bude pro občany této městské části znamenat například možnost digitálně zaplatit kroužky svých dětí, nebo školu v přírodě. Odpadne tak nutnost osobní návštěvy zařízení a nošení hotovosti u sebe.