• O společnosti
  • Zprávy GORDIC
  • Novou povinností bude zveřejňování metadat z úřední desky. GINIS ji řeší pomocí generátoru opendat a příslušné datové sady

Novou povinností bude zveřejňování metadat z úřední desky. GINIS ji řeší pomocí generátoru opendat a příslušné datové sady

2 min čtení

4. 10. 2021

Pokrok v podobě digitalizace nezastavíme, to je nepochybné. Nyní zasahuje také do oblasti veřejné správy. Hovoříme o zákoně č. 261/2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, jehož vstoupení v platnost se rychle blíží. Jedním z bodů tohoto zákona je nová povinnost zveřejňovat úřední desku jako otevřená data.

Co vlastně ta otevřená data jsou? Tento pojem se v poslední době velmi často objevuje právě v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Nemusí být však využita pouze v této oblasti. Slouží jako nástroj k digitalizaci a transparentnosti i nevládním organizacím, soukromým firmám či příspěvkovým organizacím. Obecně se jedná o informace, které jsou strojově čitelné, snadno dostupné, mají definované podmínky užití a měly by být uživatelům k dispozici při vynaložení minima nákladů. Často se využívají pro zveřejnění rozpočtů, jízdních řádů, databází nebo seznamů. Pro veřejnost jsou největším přínosem zejména v nahlížení do hospodaření měst, obcí a státu.

Povinnost zveřejňovat metadata informací z úředních desek jako otevřená data se bude týkat státních orgánů, krajských úřadů i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a to od 1. 2. 2022.

Zveřejňování musí však probíhat za splnění několika podmínek stanovených zákonem:

1. Data musí splňovat otevřené formální normy (OFN) – Data lze zveřejňovat v různých úrovních detailu, podle toho, co umožňuje systém se zdrojovými daty. OFN definuje jejich minimální rozsah pro to, aby byla data použitelná.

2. Data je nutno opatřit podmínkami jejich užití – Podmínky se stanovují proto, aby nedocházelo k porušování autorských, databázových práv nebo ke zveřejňování osobních údajů. Jedná se o návod, jak data opatřit podmínkami užití, aby mohla být bezproblémově zveřejněna a užívána.

3. Data je nutno katalogizovat – Jednou z vlastností otevřených dat je snadná dohledatelnost. Aby uživatelé mohli k datům přistupovat, je nutno je zveřejnit na dostupné místo. K tomu slouží katalogy pro otevřená data. Povinné bude ukládat data z úřední desky v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). Subjekty mohou provozovat také svůj vlastní katalog otevřených dat. Ten je pak potřeba u NKOD zaregistrovat.

Cílem celého zákona je podpora transparentnosti a také nutnost reagovat na postup dnešní doby v oblasti digitalizace a modernizovat proces výměny dat a informací mezi veřejným sektorem a občany. Povinné zveřejňování otevřených dat je se systémem GINIS pohodová záležitost. Vlastníci modulu Úřední deska, kde se shromažďují data ke zveřejnění, použijí OpenData Generátor (ODT) s datovou sadou Úřední deska, který umožní export dat v požadované struktuře a formátu. Data budou dle požadavků strojově čitelná, budou splňovat otevřené formální normy a jsou připravená ke zveřejnění. Některé úřady či orgány se setkají se zveřejňováním otevřených dat poprvé, ale jistě ne naposledy. Na tuto novou povinnost je tak potřeba se řádně připravit.

Odkazy:

Portál otevřených dat: https://data.gov.cz/

Národní katalog otevřených dat (NKOD) https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady