Nová platforma sdružuje odborníky na kybernetickou bezpečnost

2 min čtení

25. 7. 2022

Dnešní náročná doba, která se nese ve znamení četných kybernetických útoků, upozorňuje na důležitost preventivních bezpečnostních opatřeních nejen v organizacích. Legislativní prostředí v ČR disponuje rozsáhlým zákonem o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), na jehož výklad a uvedení do praxe není v republice dostatek odborníků. Zejména z tohoto důvodu vznikla nová platforma spojující komunitu expertů na kybernetickou bezpečnost CyberSecurityPlatform.cz.

Jejím cílem je sdílet know-how a zkušenosti expertů z oblasti kybernetické bezpečnosti, vybudovat komunitu, propojit ji s akademickou sférou a edukovat. Členy nebudou jen bezpečnostní experti, ale také odborníci z oblastí IT, auditu, práva nebo strategie. To jsou hlavní důvody, proč se Gordic stal členem této platformy a mezi komunitu zapsal také 5 svých odborníků.

„Hackeři se dovedou rychle přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám a umí nečekaně zaútočit na jakýkoliv typ organizací. Klíčové je tak zodpovědné uchopení prevence, vzdělávání a sdílení nových poznatků v komunitě odborníků. Jsme rádi, že jsme členy nové platformy, která kromě tohoto poskytne i odbornou pomoc a školení veřejnosti,“ říká Michal Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj společnosti Gordic.

Zakladatelem platformy je Martin Konečný, který se mimo jiné zasloužil o vytvoření agendy a procesů kolem regulace a auditů/kontrol kybernetického zákona v rámci působení na NBÚ, později NÚKIB, nebo stojí za projektem tvorby Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. V současnosti má platforma již několik významných partnerů, jako VUT v Brně, SYNCHRONIX nebo prestižní odborný časopis o bezpečnosti DSM.

„Skutečnost, že na trhu chybí obdobná komunitní platforma, která by se zabývala problematikou kybernetického zákona (ZoKB) a fakt, že s ní mám mnoho zkušeností z dob, kdy jsem pracoval na NÚKIBu, mě vedla k založení této platformy, kde bych se rád o své zkušenosti podělil s ostatními, kteří mají problematiku ZoKB v odpovědnosti. Většina subjektů, které spadají pod kybernetický zákon totiž řeší stejné “problémy”, proč se o nich tedy společně nebavit a nesdílet své zkušenosti. Rád bych také umožnil studentům bezpečnostních oborů spolupráci na praktických projektech již v průběhu jejich studia, a to díky propojování studentů s experty a partnery. Jedním z našich nových partnerů je společnost Gordic, která mimo jiné poskytuje nástroj CSA pro podporu řízení kybernetické bezpečnosti organizací.“ doplňuje Martin Konečný, zakladatel CyberSecurityPlaftorm.cz.

Více o platformě se dozvíte na www.cybersecurityplatform.cz.