Výzvy IROP na eGovernment konečně venku

2 min čtení

20. 10. 2022

Dlouhé odkládání vydání výzev IROP 8.-11. pro oblast eGovernment a kybernetickou bezpečnost dospělo k závěru. V pondělí 17. 10. 2022 byly očekávané výzvy otevřeny. Předpokládaný termín uzavření příjmu žádostí byl stanoven na 28. 2. 2023 pro Přechodový region (PR) a Méně rozvinutý region (MRR). Dále do 31. 8. 2023 probíhá příjem žádostí pro Více rozvinutý region (VRR) a pro Území celé ČR (ČR).

Mezi příjemce dotací se řadí organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, obce, hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi/hl. m. Prahou/městskými částmi hl. m. Prahy a také státní podniky.

Jedná se o jedinečnou příležitost pro ty, kteří chtějí svou práci v informačních systémech optimalizovat, případně je integrovat či rozšířit. Na rozvoj českého eGovernmentu a kyberbezpečnosti v novém období rozdělují miliardy korun. V rámci celkové výše dotace bylo do výzev vráceno spolufinancování ze státního rozpočtu. Mezi přímé výdaje patří také cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu).

Nabídka Gordic obsahuje moduly a nástroje, na jejichž pořízení lze čerpat dotační prostředky a výdaje spojené s jejich pořízením je možné označit za způsobilé. Řadí se mezi ně:

- GORDIC Portál občana

- Elektronická podatelna – Automat (článek Automat ePodatelny)

- Elektronická podpisová kniha

- Hromadná konverzní pošta

- Open Data

- Datový sklad

- Elektronizace dotačního procesu (článek Vyřizování dotací)

- Aplikační internetová brána

- Aplikační server

- Identity management

- Zpracování událostí

- Inteligentní asistent

- Předkontace

- Rozhraní XRG

Jedná se o obecnou nabídku modulů a nástrojů společnosti Gordic, kterou lze rozšířit dle individuálních potřeb zákazníka. Pro více informací se obraťte na www.gordic.cz či naši širokou distribuční síť.