Charakteristika produktu

Evidence dokumentace i procesů vedoucích k přidělení dotace či veřejné finanční podpory.

Evidence veškerých údajů dotačních titulů investičního i neinvestičního charakteru a veřejných finančních podpor na základě legislativy. Samozřejmostí je kromě přiřazení druhu a kategorizace stavů i přesný záznam historie administrace včetně data, času, jména a funkce osoby, která operaci provedla. Po zaevidování zakládací písemnosti následuje kompletní řada úkonů. Od přijetí a vyhodnocení žádosti až po ukončení dotačního titulu.

Mám zájem o produkt

Výhody a přínosy

  • Možnost managementu sledovat kompletní životní cyklus dotačního titulu
  • Možnost kontroly, kterým subjektům jsou dotační tituly či veřejné finanční podpory přidělovány
  • Poskytnutí jednotné datové základny k propojení se zveřejňujícími autoritami (DotInfo)
  • Vyobrazení průkazných vazeb financování dotačního titulu na plánovanou akci i přidělení vybranému subjektu
  • Generování výstupních sestav pro možnost následné analýzy (např. alokace)
  • Kompletní dokumentace v jediném přehledném a intuitivně ovladatelném nástroji

Zaujal vás produkt
Veřejná finanční podpora ?

Zašlete nám nezávaznou poptávku a my se vám ozveme.

Mám zájem