Gordic opět přednášel na VŠPJ

1 min čtení

17. 5. 2023

Společnost Gordic spolupracuje s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě již několik let. Podporuje tradiční soutěž Účtování vs. Účetnictví, přednáší studentům, koncem května podpoří první ročník soutěže Polytechnathon, a dnes se navíc zúčastnila konference Trendy a technologie 2023.

Konference Trendy a technologie 2023 je tradiční akce pořádaná Katedrou technických studií VŠPJ. Cílem konference je zprostředkovat setkání významných zástupců průmyslu v Kraji Vysočina se studenty a akademickými pracovníky VŠPJ a pomoci tak transferu informací o inovacích a trendech v průmyslu. Mezi přednášejícími se po poledni představila také naše společnost. V aule vysoké školy před studenty vystoupil vedoucí oddělení vývoje aplikačního SW firmy Gordic Michal Polák. Hovořil na téma Gordic, GINIS, Webový klient, modernizace informačního systému aneb jak “rozbít” monolit. Konference probíhá v jednom dni a je rozdělena do několika tematických oblastí – aplikovaná informatika, strojírenství, průmyslová automatizace, robotika a Průmysl 4.0.

Představeny byly také aktuální možnosti podpory aplikovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů či zajímavé výzkumně-vývojové projekty z Vysočiny.