POZOR!!! Důležitá aktualizace k navrhované části X. výkazu FIN 2-12 M

2 min

Zdeněk Tišl, Ing.

8. 6. 2022

5.5.2022 byl na našem metodického portálu zveřejněn článek (odkaz zde), který popisoval navrhované změny ve vyhlášce č. 5/2014 Sb. Tyto změny se týkají nové části X. výkazu FIN 2-12 M a od 1. července by obce a kraje měly mít povinnost sledovat veškeré příjmy a výdaje spojené s mimořádnými událostmi. Tyto mimořádné události budou vyhlašovány na stránkách MFČR a v návrhu vyhlášky se jako první mimořádná událost uvádí 01 – Pomoc Ukrajině.

Níže bodově shrnuji aktuální stav s promítnutím veškerých změn, které se za poslední měsíc udály:

  • K dnešnímu dni (tj. 8.6.2022) stále není tato vyhláška vyhlášena ve sbírce!!!
  • Návrh vyhlášky je ve stavu „Zařazeno na jednání pracovní komise“
  • MFČR přislíbilo, že současně s vyhláškou vydá i metodický pokyn, ve kterém popíše, jakým způsobem mají účetní jednotky tento výkaz vyplňovat
  • Proběhlo připomínkové řízení, jež zásadním způsobem mění podobu i obsah části X. V novém návrhu je část X. rozdělena na dvě samostatné tabulky X.a a X.b tak, aby se zvlášť sledovaly příjmy (X.a) a zvlášť výdaje (X.b). Dále jsou tyto tabulky oproti původnímu návrhu rozšířeny o sloupce Nástroj a Prostorová jednotka. Nová podoba části X. je tedy tato:

      

Na základě výše uvedených skutečností plánujeme nový algoritmus nápočtu části X. (a tento nápočet bude jediný platný i pro zbývající část roku 2022). Za tímto účelem zavedeme nový samostatný účetní okruh na syntetickém účtu (SÚ) 792 a princip plnění tabulek v části X. bude následující:

  • Část X. se bude kompletně napočítávat pouze z účetních zápisů s SÚ = 792
  • Číslo mimořádné události bude sledováno ve slově AÚ (pro Pomoc Ukrajině tedy bude AÚ = 0001)
  • Pro účet 792 bude rozvrhem otevřena kompletní rozpočtová skladba (z hlediska pořizování zápisů se tedy bude chovat obdobně jako SÚ = 231)
  • Vyrovnání účetního okruhu SÚ = 792 bude zajišťovat AÚ = 0000

Jakmile vyhláška vejde v platnost, obratem zveřejníme podrobné metodické návody a postupy k vyplňování části X. výkazu FIN 2-12 M.   

Bohužel ale musím na závěr opět upozornit, že daná vyhláška je stále ve stavu návrhu, byť účinnost vyhlášky má být od 1. července. Vše výše uvedené tedy platí za předpokladu, že výsledná podoba vyhlášky bude totožná s popisovaným návrhem!!!

Aktuální stav vyhlášky lze sledovat na odkazu zde.